XÂY DỰNG QUY TRÌNH LOOP – MEDIATED ISOTHERMAL AMPLIFICATION DỰA TRÊN GEN CPN60 NHẰM PHÁT HIỆN STREPTOCOCCUS SUIS


Liên cầu khuẩn Streptococcus suis (S. suis) là tác nhân gây bệnh hàng đầu trên heo ở các nước có nền kinh tế chăn nuôi heo phát triển. Streptococcus suis cư trú ở tuy ến hô hấp trên, tuyến sinh dục và tuyến tiêu hóa của heo. Có 35 serotype S. suis đã được xác định và ghi nhận, trong đó serotype 2 là serotype phổ biến nhất thường được phân lập từ heo bệnh và người bệnh.


Mục tiêu đề tài.

-  Xây dựng quy trình LAMP nhằm phát hiện Streptococcus suis
-  So sánh độ nhạy giữa phương pháp LAMP với nuôi cấy vi sinh.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: