EBOOK - Dịch tễ học cơ bản (R. Bonita)


Cuốn Dịch tễ học cơ bản ban đầu được viết nhằm tăng cường học tập, đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực y tế công cộng. Kể từ khi cuốn sách được xuất bản năm 1993, đã có hơn 50.000 ấn phẩm được in, và đã được dịch ra hơn 25 ngôn ngữ. Danh sách các ngôn ngữ được dịch và địa chỉ liên lạc với các nhà xuất bản địa phương có thể yêu cầu tại Nhà xuất bản TCYTTG, Tổ chức Y tế thế giới, 1211 Geneva 27, Thụy Sỹ.


LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: