EBOOK - Hack não 1400 từ tiếng anh (Step Up English)


      Kỹ Thuật Âm Thanh Tương Tự với hơn 1400 từ vựng tiếng Anh là một kỹ thuật học từ vựng tiếng anh nhanh chóng được biên soạn bởi Step Up. Thực tế đã chứng minh đây là một trong các phương pháp học từ vựng mang lại hiệu quả cao, người học có thể tiếp thu và ghi nhớ được từ 50 - 100 từ mỗi ngày. 
       Trong khi đó với các phương pháp thông thường bộ não chỉ ghi nhận được từ 10-30 từ mỗi ngày và cũng nhanh chóng quên hơn. Phương pháp này được Step Up áp dụng trong cuốn "Hack Não 1500 Từ Tiếng Anh".

       Cuốn sách với 50 unit sẽ giúp bạn chinh phục tiếng anh một cách nhanh và hiệu quả nhất

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: