SÁCH - Tính toán máy và thiết bị hóa chất (GS. Nguyễn Minh Tuyển)


Giới thiệu các yêu cầu cơ bản và nguyên lý chung cho việc tính toán các thiết bị máy hoá chất. Cách chọn vật liệu phù hợp, các nguyên nhân cơ bản ảnh hưởng tới cấu tạo của máy và thiết bị hoá chất, ăn mòn và chống ăn mòn. Tính ổn định của các thiết bị ...

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

No comments: