TÀI LIỆU - HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA VÀ THÔNG GIÓ (SISCOM)


Bộ tài liệu hướng đãn thiết kế hệ thống điều hòa không khí biên soạn ra dựa trên kinh nghiệm thi công thực tế lâu năm qua nhiều dự án lớn nhỏ, áp dụng các tiêu chuẩn HVAC: ASHRAE, AIRAH, TCVN-5687…. 


Hướng dẫn tính chọn hệ thống dựa trên một số phần mềm: Duct sizer – McQuay, HKGSG, VRV Express….Tài liệu hướng dẫn chi tiết cách tính chọn công suất và kiểu máy, tính chọn dây dẫn điện, tính chọn cửa gió, ống gió…

NỘI DUNG:

Phần 1: Hướng dẫn thiết kế hệ thống điều hòa trung tâm – VRV
Phần 2: Hướng dẫn thiết kế hệ thống ống gió
Phần 3: Hướng dẫn bóc khối lượng trên AUTOCAD

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: