BÀI GIẢNG - Slide kĩ thuật lập trình (Lương Mạnh Bá)


    Slide bài giảng KỸ THUẬT LẬP TRÌNH trang bị cho sinh viên những kiến thức về: lập trình trên một ngôn ngữ C; những khái niệm căn bản: lập trình, ngôn ngữ lập trình, môi trường lập trình, những giai đoạn: biên dịch, liên kết, thực thi, kiểm lỗi; 

     Kỹ năng lập trình căn bản: sử dụng các cấu trúc điều khiển (rẽ nhánh, vòng lặp), các kiểu dữ liệu chuẩn, các kiểu dữ liệu tự định nghĩa, các hàm nhập xuất cơ bản, các khai báo - để viết những chương trình nhỏ với cấu trúc đơn giản.


LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: