Câu hỏi và đáp án môn bê công cốt thép


4. Thành phần nào trong cấu tạo của BT được xem là bộ xương của BT ?
Cốt liệu lớn.

5. Cường độ của bê tông thể hiện điều gì ?
Là khả năng chịu lực của bê tông.

6. Hai nhân tố chính quyết định cường độ của bê tông là gì ?
Thành phần cấu tạo và công nghệ chế tạo.

7. Theo lý thuyết, sau bao nhiêu ngày bê tông đạt cường độ chuẩn ?
28 ngày.

8. Phân biệt ngắn gọn giữa hai khái niệm Mác BT và Cấp độ bền ?
Mác bê tông = cường độ TB của mẫu thử Đơn vị KG/cm2
Cấp độ bền = cường độ đặc trưng của mẫu thử đơn vị Mpa.

9. Co ngót là gì trong bê tông là gì?
Là hiện tượng bê tông giảm thể tích khi khô cứng trong không khí.

10. Khi tăng tỉ lệ cacbon trong quá trình chế tạo thép thì thép tạo ra sẽ có tính chất như
thế nào ?
Cường độ thép tăng, độ dẻo giảm, thép khó hàn hơn.

11. Tác dụng cơ bản của việc chế tạo thép có gờ ?
Tăng khả năng dính bám với BT.

12. Các nhân tố tạo nên lực dính bám giữa BT và CT ?
Lực ma sát, sự bám và lực dán.

13. Khi bê tông ở vùng kéo bị nứt thì phần nội lực do BT chịu lúc này được truyền
cho ?
Cốt thép chịu kéo.

14. Sự phá hoại cấu kiện BTCT bắt đầu từ đâu trong hai trường hợp cốt thép đặt vừa
phải và cốt thép đặt khá nhiều ?
Khi cốt thép là vừa phải thì sự phá hoại bắt đầu từ vùng chịu kéo
Khi cốt thép là khá nhiều thì sự phá hoại bắt đầu từ vùng chịu nén.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: