ĐỀ CƯƠNG - ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ


Câu 1: Trình bày các loại chủ thể của Thương mại quốc tế?

1. Cá nhân:

Cá nhân với tư cách là chủ thể trong TMQT là thương nhân hội đủ các điều kiện mà pháp luật quy định
Do nhiều nguyên nhân khác nhau mà luật pháp các nước có thê quy định một cách cụ thể hoặc không cụ thể đối với cá nhân khi tham gia quan hệ TMQT với tư cách chủ thể.
+ Nếu pháp luật quy định một cách cụ thể: chỉ những người có đầy đủ tất cả những yêu cầu mà pháp luật quy định mới có thể trở thành chủ thể trong quan hệ TMQT
+ Nếu pháp luật không quy định cụ thể các điều kiện của chủ thể là cá nhân trong quan hệ TMQT thì khi xem xét tư cách chủ thể của một người trong quan hệ TMQT sẽ căn cứ vào các quy định đối với cá nhân là thương nhân trong quan hệ pháp luật TM trong nước đồng thời có bổ sung một số điều kiện nhất định.
Nhìn chung luật pháp của hầu hết các nước đều dựa trên hai tiêu chuẩn pháp lí liên quan trực tiếp tới cá nhân:

- Các điều kiện về nhân thân:
Theo quy định của pháp luật của hầu hết các nước trên thế giới, việc xem xét điều kiện về nhân thân của một người để trở thành thương nhân không chỉ căn cứ vào năng lực hành vi của người đó mà còn căn cứ vào những yêu cầu khác.VD: Người muốn trở thành chủ thể trong TMQT không chỉ ddue năng lực hành vi theo luật định mà còn phải tuân thủ các quy định khác của pháp luật như: không phải là người bị cơ quan có thẩm quyền tước quyền tham gia kinh doanh hoặc không phải là người đang chấp hành án phạt tù…
- Điều kiện về nghề nghiệp:
Theo quy định của luật pháp nhiều nước đặc biệt là các nước phương Tây thì những người đang làm một số nghề nhất định sẽ không được tham gia vào hoạt động TM, trong đó có hoạt động TMQT.VD: theo Luật TM của Cộng hòa Pháp thì những người làm các nghề như công chức, luật sư, bác sĩ, công chứng viên, chấp hành viên..
Theo quy định của Luật pháp Việt Nam, thương nhân là cá nhân phải là người hoạt động TM một cách độc lập thường xuyên và có ĐKKD.
...

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: