GIÁO TRÌNH - Máy Bơm và Trạm Bơm(dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp) - Nguyễn Văn Hiệu


GIÁO TRÌNH - Máy Bơm và Trạm Bơm - Nguyễn Văn Hiệu - 376 trang

PHẦN I: MÁY BƠM

Chương  1: Giới thiệu chung về máy bơm
Chương  2: Máy bơm ly tâm
Chương  3: Máy bơm hướng trục
Chương  4: Các loại máy bơm khác
Chương  5: Lắp đặt vận hành và bảo dưỡng máy bơm

PHẦN II: TRẠM BƠM

Chương  6: Hệ thống công trình trạm bơm
Chương  7: Các loại nhà trạm bơm
Chương  8: Các thiết bị của trạm bơm
Chương  9: Các bước thiết kế trạm bơm
Chương  10: Quản lí vận hành và khai thác trạm bơm

PHẦN III: BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: