Học 3000 từ tiếng anh bằng thơ lục bát - Ngô Bảo Châu


     Hello có nghĩa xin chào
Goodbye tạm biệt, thì thào Wishper
     Lie nằm, Sleep ngủ, Dream mơ
Thấy cô gái đẹp See girl beautiful
     I want tôi muốn, kiss hôn
Lip môi, Eyes mắt ... sướng rồi ... oh yeah!
     Long dài, short ngắn, tall cao
Here đây, there đó, which nào, where đâu
     Sentence có nghĩa là câu
Lesson bài học, rainbow cầu vồng
     Husband là đức ông chồng
Daddy cha bố, please don"t xin đừng
     Darling tiếng gọi em cưng

Merry vui thích, cái sừng là horn
     Rách rồi xài đỡ chữ torn
To sing là hát, a song một bài
     Nói sai sự thật to lie
Go đi, come đến, một vài là some
     Đứng stand, look ngó, lie nằm
Five năm, four bốn, hold cầm, play chơi
     One life là một cuộc đời
Happy sung sướng, laugh cười, cry kêu
     Lover tạm dịch ngừơi yêu
Charming duyên dáng, mỹ miều graceful
     Mặt trăng là chữ the moon

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: