Một số loại lọc bụi tĩnh điện được sử dụng phổ biến hiện nay trong các nhà máy xi măng


1. Lọc bụi tĩnh điện loại UG 

Là loại lọc bụi tĩnh điện kiểu ngang được thống nhất hoá thay cho các loại lọc bụi tĩnh điện được sử dụng trước đây như DGPN, PGD, AP, AGDC ... dùng để khử bụi cho các loại khí với nhiệt độ tới 250oC.
Chúng được chia làm 3 loại: UG1, UG2, UG3, với chiều cao tích cực của trường 4,2; 7,5; 12,0 m và chiều dài tích cực của trường 2,5 và 4,0m chúng có thể có 1; 2; 3 hoặc 4 trường.

- Điện cực lắng của lọc bụi tĩnh điện loại UG được cấu thành từ các tấm mỏng rộng định hình (chiều rộng mỗi tấm 350mm) được rung gõ búa ở bên dưới cùng.
- Điện cực phóng dạng khung từ các thanh gai treo bên sườn, cách điện thạch anh dùng để đỡ xuyên và rung gõ búa.
- Riêng với loại UG-3 điện cực phóng được rung gõ ở hai độ cao.
- Khoảng cách giữa các điện cực cùng tên: 275mm.

2. Lọc bụi tĩnh điện loại EGA 

- Là lọc bụi tĩnh điện kiểu ngang được cải tiến, hoàn thiện hơn so với UG: khối lượng giảm hơn, độ tin cậy cao hơn và các đặc tính tốt hơn.
- EGA được sử dụng với khí bụi có nhiệt độ tới 330oC.
- Chiều rộng mỗi tấm điện cực lắng 640mm.
- Khoảng cách giữa các điện cực cùng tên: 300mm.
- Theo chiều rộng EGA thường có từ 10 - 88 đường khí và chiều cao tiêu chuẩn: 6,0; 7,5; 9,0; và 12m.
- Điện cực lắng cấu thành từ 4 - 8 tấm nên chiều dài trường: 2,56; 3,2; 3,84; 4,98; và 5,12m.
- Số lượng trường từ 2 - 4.

3. Lọc bụi tĩnh điện loại UGT 

- Kiểu UGT dùng để khử bụi của khí công nghiệp với nhiệt độ tới 425oC.
- Điện cực phóng dạng dây treo tự do, rung gõ búa ở phía trên.
- Điện cực lắng dạng thanh, rung gõ búa ở giữa.

Ngoài ra Nga và Liên Xô (cũ) còn sản xuất các loại lọc bụi tĩnh điện khác dùng trong công nghiệp để chịu nhiệt độ cao, như loại OGP dùng cho các khí thải lò nung trong công nghiệp hoá chất; SG dùng cho các loại khí có thể gây nổ; TS dùng cho các dạng
khí có bụi mịn trong tuyển khoáng; UB và UBB - lọc bụi tĩnh điện dạng đứng dùng cho khí chứa bụi công nghiệp và bụi than có những điều kiện thuận lợi cho khử bụi.

VIDEO THAM KHẢO: Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của lọc bụi tĩnh điện

Chúc các bạn thành công!


1. Lọc bụi tĩnh điện loại UG 

Là loại lọc bụi tĩnh điện kiểu ngang được thống nhất hoá thay cho các loại lọc bụi tĩnh điện được sử dụng trước đây như DGPN, PGD, AP, AGDC ... dùng để khử bụi cho các loại khí với nhiệt độ tới 250oC.
Chúng được chia làm 3 loại: UG1, UG2, UG3, với chiều cao tích cực của trường 4,2; 7,5; 12,0 m và chiều dài tích cực của trường 2,5 và 4,0m chúng có thể có 1; 2; 3 hoặc 4 trường.

- Điện cực lắng của lọc bụi tĩnh điện loại UG được cấu thành từ các tấm mỏng rộng định hình (chiều rộng mỗi tấm 350mm) được rung gõ búa ở bên dưới cùng.
- Điện cực phóng dạng khung từ các thanh gai treo bên sườn, cách điện thạch anh dùng để đỡ xuyên và rung gõ búa.
- Riêng với loại UG-3 điện cực phóng được rung gõ ở hai độ cao.
- Khoảng cách giữa các điện cực cùng tên: 275mm.

2. Lọc bụi tĩnh điện loại EGA 

- Là lọc bụi tĩnh điện kiểu ngang được cải tiến, hoàn thiện hơn so với UG: khối lượng giảm hơn, độ tin cậy cao hơn và các đặc tính tốt hơn.
- EGA được sử dụng với khí bụi có nhiệt độ tới 330oC.
- Chiều rộng mỗi tấm điện cực lắng 640mm.
- Khoảng cách giữa các điện cực cùng tên: 300mm.
- Theo chiều rộng EGA thường có từ 10 - 88 đường khí và chiều cao tiêu chuẩn: 6,0; 7,5; 9,0; và 12m.
- Điện cực lắng cấu thành từ 4 - 8 tấm nên chiều dài trường: 2,56; 3,2; 3,84; 4,98; và 5,12m.
- Số lượng trường từ 2 - 4.

3. Lọc bụi tĩnh điện loại UGT 

- Kiểu UGT dùng để khử bụi của khí công nghiệp với nhiệt độ tới 425oC.
- Điện cực phóng dạng dây treo tự do, rung gõ búa ở phía trên.
- Điện cực lắng dạng thanh, rung gõ búa ở giữa.

Ngoài ra Nga và Liên Xô (cũ) còn sản xuất các loại lọc bụi tĩnh điện khác dùng trong công nghiệp để chịu nhiệt độ cao, như loại OGP dùng cho các khí thải lò nung trong công nghiệp hoá chất; SG dùng cho các loại khí có thể gây nổ; TS dùng cho các dạng
khí có bụi mịn trong tuyển khoáng; UB và UBB - lọc bụi tĩnh điện dạng đứng dùng cho khí chứa bụi công nghiệp và bụi than có những điều kiện thuận lợi cho khử bụi.

VIDEO THAM KHẢO: Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của lọc bụi tĩnh điện

Chúc các bạn thành công!


M_tả

Không có nhận xét nào: