ĐỒ ÁN - Kĩ thuật đa truy nhập mã thưa SCMA trong 5G


       Thông tin di động thế hệ thứ 5 (5G) là công nghệ được mong đợi để hỗ trợ các ứng dụng và đầu cuối đa dạng. Các kết nối với một số lượng lớn các các thiết bị là một yêu cầu quan trọng của 5G. Hệ thống LTE hiện tại không có đủ khả năng giải quyết được vấn đề số lượng kết nối, đặc biệt là trên đường lên. SCMA là giải pháp được thiết kế để giải quyết trường hợp này. Các thông số của SCMA có thể điều chỉnh được để cung cấp các mức lưu lượng truy cập khác nhau.

      SCMA được so sánh với OFDMA về tỉ lệ kết nối và tỉ lệ rớt kết nối trong cùng một yêu cầu về trễ. Kết quả mô phỏng cho thấy rằng khả năng hỗ trợ đa người dùng của truy nhập cạnh tranh dựa trên SCMA lớn hơn của truy nhập cạnh tranh dựa trên OFDMA khoảng 2.8 lần. Đây được hứa hẹn sẽ là công nghệ lý tưởng cho kết nối không dây 5G trong việc truyền tải dữ liệu với độ trễ thấp và hỗ trợ các kết nối với số lượng thiết bị rất lớn

CHƯƠNG I TỔNG QUAN HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG
1.1 Các hệ thống thông tin di động tiền 5G
1.1.1 Hệ thống thông tin di động thế hệ thứ nhất
1.1.1.1 Lịch sử phát triển
1.1.1.2 Đặc điểm công nghệ
1.1.2 Hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 2
1.1.2.1 Lịch sử phát triển
1.1.2.2 Đặc điểm công nghệ
1.1.2.3 Những ưu nhược điểm của 2G so với 1G
1.1.3 Hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 3
1.1.3.1 Lịch sử phát triển
1.1.3.2 Đặc điểm công nghệ
1.1.3.3 Ưu điểm của công nghệ W-CDMA so với GSM
1.1.3.4 Thế hệ 3.5G
1.1.4 Hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 4
1.1.4.1 Lịch sử phát triển
1.1.4.2 Đặc điểm công nghệ
1.2 Hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 5
1.2.1 Kiến trúc tổng quan mạng 5G
1.2.2 Yêu cầu và khả năng của 5G
1.2.2.1 Năng lượng hệ thống rất lớn
1.2.2.3 Trễ truyền dẫn rất thấp
1.2.2.4 Độ tin cậy và khả dụng siêu cao
1.2.5 Các thành phần của công nghệ 5G
1.2.5.5 Truyền dẫn đa an ten
1.3 Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2  CÔNG NGHỆ ĐA TRUY NHẬP THEO MÃ THƯA SCMA
2.1 Khái niệm SCMA
2.1.1 Các phương pháp đa truy nhập đã có trong hệ thống thông tin di động
2.1.2 Đa truy nhập theo mã thưa SCMA
2.2 Hoạt động hệ thống SCMA
2.2.1 Mã hóa SCMA
2.3.1 Giải mã SCMA
CHƯƠNG 3 ỨNG DỤNG SCMA TRONG 5G
3.1 Đường lên truy nhập cạnh tranh dựa trên SCMA
3.1.1 Tổng quan về truy nhập cạnh tranh dựa trên SCMA
3.1.1.1 Hạn chế của công nghệ LTE hiện tại
3.1.1.2 Tổng quan truy nhập cạnh tranh dựa trên SCMA
3.1.2 Mô hình hệ thống
3.1.2.1 Truyền dẫn và tách tín hiệu đa truy nhập SCMA
3.1.2.2 Khả năng mở rộng của SCMA cho kết nối số lượng lớn
3.1.3 Tài nguyên trong truy nhập cạnh tranh dựa trên SCMA
3.1.4 Mô phỏng và các kết quả số
3.1.4.1 Mô hình mô phỏng hệ thống
3.1.4.2 Hiệu năng hệ thống
3.2 SCMA sử dụng cho đa truy nhập đường xuống trong 5G
3.2.1 Tổng quan hệ thống
3.2.1.1 Hệ thống đường xuống SCMA
3.2.1.2 Sự tương đương giữa MIMO và chuỗi thưa tuyến tính
3.2.2 Các thuật toán sử dụng trong đường xuống MU-SCMA
3.2.2.1 Ghép cặp người dùng để tối đa tổng tốc độ truyền dẫn
3.2.2.2 Điều chỉnh tốc độ và phương pháp tách sóng
3.2.3 Kết quả mô phỏng hệ thống
3.3 Kết luận chương 3
KẾT LUẬN

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: