SÁCH – Bí kíp học hóa học (Kiến thức bị lãng quên)


      Các bạn dang cầm trong tay 1 cuốn bí kíp hóa học viết về phần lý thuyết của 3 quyển SGK hóa học 10,11,12. Hầu hết tất cả những kiến thức này dều có trong SGK, ngoại trừ các mẹo giúp đi tìm trí nhớ và các chuyên đề nhu “So sánh tính axit, bazo,…” Tác giả tổng hợp từ các tài liệu khác.

     Tác giả soạn ra cuốn bí kíp này nhằm giúp các bạn dễ ghi nhớ những thứ rời rạc nhỏ lẻ trong sgk trở nên có hệ thống bằng cách sắp xếp & tổng hợp lại chúng theo dạng Mindmap (bản đồ tu duy) hoặc dạng Table (bảng). Bên cạnh dó có những bài lý thuyết lớn & khó nhớ tác giả tách riêng ra làm 1 chủ dề. Vì mục dích muốn nó trở thành 1 cuốn bí kíp lý thuyết dể ôn tập thay cho 3 quyển SGK nên tác giả cố gắng tổng hợp sao cho đầy đủ nhất có thể. 

 Cuốn bí kíp gồm 4 phần chính:

- Hóa học đại cương & hóa học phân tích
- Hóa học vô cơ
- Hóa học hữu cơ
- Chuyên dề bổ sung (More)

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: