SÁCH - Điều hòa không khí ứng dụng (PGS.TS. Võ Chí Chính Cb)Đây là nội dung review sách do Anh Ngô Mậu Năm - 04N1 (Cựu SV Khoa CN Nhiệt điện lạnh - Trường ĐHBK Đà Nẵng).


Từ chương 1 đến chương 4: nội dung chính là TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ.

Từ chương 5 đến chương 11: Đúng như tên gọi của sách, các tác giả đã dành hơn 200 trang để đi sâu vào việc ứng dụng điều hòa trong cuộc sống với đầy đủ tất cả các loại điều hòa không khí.

Các ứng dụng này đã thực tế và "tức thời" hơn, việc tính toán thiết kế cũng được "thực tế hóa". Hầu hết đáp ứng cho công việc của những người làm chuyên môn về ĐHKK và thông gió.

Theo ý kiến cá nhân, cuốn sách là một cẩm nang, là "gối kê đầu giường" cho các bạn làm chuyên môn. Kết hợp cùng các phần mềm tính toán, các tools hỗ trợ sẽ trợ giúp ích rất nhiều trong công việc.
"Click vào để xem ảnh gốc với chất lượng tốt hơn"

Theo Admin các bạn theo mảng "Điều hòa không khí" nên có cuốn sách này để tham khảo, đây thực sự là một cuốn cẩm nang bao gồm các kiến thức điều hòa không khí về cả lý thuyết và thực tế.Quyển sách “Điều hòa không khí ứng dụng” được các tác giả biên soạn nhằm cung cấp cho các kỹ sư các kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực tế về các hệ thống điều hoà không khí và thông gió thông dụng nhất hiện nay. Cuốn sách được dùng làm tài liệu tham khảo cần thiết khi tính toán thiết kế và lắp đặt các hệ thống điều hòa không khí.

Các chương 2, 3, 4, 6, 7 do PGS.TS. Võ Chí Chính biên soạn; các chương 8, 9, 10, 11 do TS. Vũ Huy Khuê; các chương 1, 5 do ThS. Mã Phước Hoàng biên soạn.NỘI DUNG:Chương 1: MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ  
1.1. Không khí ẩm 5
1.1.1. Khái niệm về không khí ẩm 5
1.1.2. Các thông số vật lý của không khí ẩm 7
1.1.3  Các đồ thị trạng thái của không khí ẩm 13
1.2.  Ảnh hưởng của môi trường không khí đến con người 16
1.2.1.  Ảnh hưởng của nhiệt độ 16
1.2.2. Ảnh hưởng của độ ẩm tương đối 21
1.2.3. Ảnh hưởng của tốc độ không khí 22
1.2.4. Ảnh hưởng của bụi 23
1.2.5. Ảnh hưởng của các chất độc hại 25
1.2.6. Ảnh hưởng của khí CO2 và tính toán lượng gió tươi cung cấp 26
1.2.7. Ảnh hưởng của độ ồn 27
1.3. Ảnh hưởng của môi trường đến sản xuất 28
1.3.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ 29
1.3.2. Ảnh hưởng của độ ẩm tương đối 31
1.3.3. Ảnh hưởng của vận tốc không khí 31
1.3.4. Ảnh hưởng của độ trong sạch của không khí 31
1.4. Chọn thông số tính toán bên trong và bên ngoài nhà 32
1.4.1. Chọn thông số tính toán bên trong 32
1.4.2. Chọn thông số tính toán ngoài nhà 32
Chương 2: TÍNH TOÁN PHỤ TẢI NHIỆT VÀ PHỤ TẢI ẨM  
2.1. Phương trình cân bằng nhiệt ẩm 34
2.1.1. Phương trình cân bằng nhiệt 34
2.1.2. Phương trình cân bằng ẩm 35
2.1.3. Phương trình cân bằng nồng độ chất độc hại 35
2.2. Xác định  dòng nhiệt thừa Qt 36
2.2.1. Dòng nhiệt do máy móc thiết bị điện tỏa ra Q1 36
2.2.2. Dòng nhiệt tỏa ra từ các nguồn sáng nhân tạo Q2 38
2.2.3. Dòng nhiệt do người tỏa ra Q3 40
2.2.4. Dòng nhiệt do sản phẩm mang vào Q4 43
2.2.5. Dòng nhiệt tỏa ra từ bề mặt thiết bị nhiệt Q5 43
2.2.6.  Dòng nhiệt do bức xạ Mặt trời vào phòng Q6 44
2.2.7. Dòng nhiệt do lọt không khí vào phòng Q7 56
2.2.8.  Dòng nhiệt truyền qua kết cấu bao che Q8 58
2.2.9.  Tổng dòng nhiệt thừa QT 64
2.3. Xác định dòng ẩm thừa WT 67
2.3.1. Dòng ẩm do người tỏa ra W1 67
2.3.2. Dòng ẩm bay hơi từ các sản phẩm W2 67
2.3.3. Dòng ẩm do bay hơi đoạn nhiệt từ sàn ẩm W3 68
2.3.4. Dòng ẩm do hơi nước nóng mang vào W4 68
2.3.5. Dòng ẩm thừa WT 68
2.4. Xác định dòng nhiệt thừa tính toán chọn máy và thiết bị 68
2.4.1. Dòng nhiệt thừa tính chọn thiết bị 68
2.4.2. Dòng nhiệt thừa tính chọn máy 69
Chương 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ  XỬ LÝ   
NHIỆT ẨM KHÔNG KHÍ  
3.1. Các quá trình xử lý nhiệt ẩm không khí 71
3.1.1. Khái niệm về xử lý nhiệt ẩm không khí 71
3.1.2. Các quá trình xử lý nhiệt ẩm trên đồ thị I-d 71
3.2. Các phương pháp và thiết bị xử lý không khí 73
3.2.1. Làm lạnh không khí 73
3.2.2.  Gia nhiệt không khí 77
3.2.3. Tăng ẩm cho không khí 80
3.2.4. Làm khô (giảm ẩm) cho không khí 85
Chương 4: THÀNH LẬP VÀ TÍNH TOÁN  CÁC SƠ ĐỒ  
ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ  
4.1. Các cơ  sở  thành lập sơ đồ điều hòa không khí 88
4.1.1. Các cơ sở ban đầu 88
4.1.2. Phương trình tính năng suất gió 89
4.2. Các sơ đồ điều hòa không khí mùa hè 90
4.2.1. Sơ đồ thẳng 90
4.2.2. Sơ đồ tái tuần hoàn không khí một cấp 93
4.2.3. Sơ đồ tuần hoàn không khí hai cấp 96
4.2.4. Sơ đồ có phun ẩm bổ sung 101
4.3. Các sơ đồ điều hòa mùa đông 103
4.3.1. Sơ đồ thẳng mùa đông 103
4.3.2. Sơ đồ tái tuần hoàn một cấp mùa đông 106
Chương 5: HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CỤC BỘ 108
5.1. Khái niệm và phân loại 108
5.1.1. Khái niệm 108
5.1.2. Phân loại các hệ thống điều hòa cục bộ 108
5.2. Hệ thống điều hòa cục bộ 109
5.2.1. Máy điều hòa không khí dạng cửa sổ 109
5.2.2. Máy điều hòa không khí kiểu rời (split) 113
5.2.3. Máy điều hòa kiểu ghép (Multi - SPLIT) 125
5.2.4. Máy điều hòa kiểu rời dạng tủ thổi trực tiếp 128
Chương 6: HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ KIỂU VRV  
6.1. Khái niệm và lịch sử phát triển 131
6.2. Hệ thống điều hòa không khí VRV 132
6.3. Tính toán thiết kế  đường ống môi chất lạnh 141
6.3.1. Tính toán lựa chọn đường ống theo tốc độ môi chất 141
6.3.2. Phương pháp tính toán theo kích thước đường ống các IU 143
6.4. Lắp đặt máy điều hòa VRV 146
6.4.1. Sơ đồ nguyên lý 146
6.4.2. Lắp đặt OU của hệ thống VRV 148
6.4.3. Lắp đặt IU của hệ thống VRV 148
6.4.4. Lắp đặt đường ống đồng của hệ thống VRV 151
Chương 7: HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ  LÀM LẠNH
BẰNG NƯỚC WATER CHILLER 155
7.1. Khái niệm và phân loại 155
7.1.1. Khái niệm 155
7.1.2. Phân loại các hệ thống điều hòa làm lạnh bằng nước 155
7.2. Hệ thống điều hòa water chiller 156
7.2.1. Sơ đồ nguyên lý 156
7.3. Tính toán các thiết bị  hệ thống điều hòa water chiller 169
7.3.1. Tính chọn bơm và tháp giải nhiệt cho chiller 169
7.3.2. Tính chọn bơm nước lạnh 172
7.3.3. Tính chọn đường ống nước lạnh 172
7.3.4. Tính toán trở lực đường ống nước 176
7.4. Lắp đặt hệ thống điều hòa water chiller 184
7.4.1. Lắp đặt cụm chiller 184
7.4.2. Lắp đặt các FCU, AHU 187
7.4.3. Lắp đặt đường ống nước lạnh 189
Chương 8: HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ DẠNG TỦ  
8.1. Khái niệm và phân loại 191
8.2. Sơ đồ nguyên lý và các đặc điểm 192
8.2.1. Sơ đồ nguyên lý 192
8.2.2. Thông số kỹ thuật một số cụm máy nén dạng tủ 195
8.3. Lắp đặt hệ thống điều hòa dạng tủ 197
Chương 9: HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN  VÀ PHÂN PHỐI KHÔNG KHÍ  
9.1. Phân loại đường ống gió 199
9.2. Các loại đường ống gió 200
9.2.1. Đường ống gió ngầm 200
9.2.2.  Đường ống gió treo 201
9.3. Các cơ sở tính toán đường ống gió 206
9.3.1. Quan hệ giữa lưu lượng miệng thổi và cột áp tĩnh bên trong đường ống 206
9.3.2.  Sự phân bố cột áp tĩnh dọc đường ống dẫn gió 207
9.4. Tính toán thiết kế đường ống gió 210
9.4.1. Sơ đồ mặt bằng đường ống 210
9.4.2. Các bước tính toán 211
9.5. Các phương pháp tính toán thiết kế đường ống gió 218
9.5.1. Phương pháp lý thuyết 218
9.5.2. Phương pháp ma sát đồng đều 219
9.6. Các thiết bị phụ đường ống gió 226
9.6.1. Van điều chỉnh lưu lượng gió 226
9.6.2. Van điều chặn lửa 229
9.6.3. Van giảm áp hay van một chiều 231
9.7. Tính chọn quạt gió 232
9.7.1. Khái niệm và phân loại quạt 232
9.7.2. Các loại quạt gió 233
9.7.3. Đặc tính quạt và điểm làm việc của quạt trong mạng đường ống 238
9.7.4. Lựa chọn và tính toán quạt gió 239
9.8. Miệng thổi và miệng hút không khí 241
9.8.1. Khái niệm và phân loại 241
9.8.2. Yêu cầu của miệng thổi và miệng hút 242
9.8.3. Các loại miệng thổi thông dụng 242
9.8.4. Tính chọn miệng thổi 247
Chương 10: THÔNG GIÓ VÀ CẤP GIÓ TƯƠI  
10.1. Thông gió 250
10.1.1. Khái niệm, mục đích và phân loại các hệ thống thông gió 250
10.1.2. Xác định lưu lượng thông gió 253
10.1.3. Bội số tuần hoàn 256
10.2. Thông gió tự nhiên 257
10.2.1. Thông gió tự nhiên dưới tác dụng của nhiệt thừa 258
12.2.2. Thông gió tự nhiên dưới tác dụng áp suất gió 260
10.2.3. Thông gió tự nhiên theo kênh dẫn gió 264
10.3. Thông gió cưỡng bức 265
10.3.1. Cấp gió tươi cho các hệ thống điều hòa không khí 265
10.3.2.  Hút thông gió các khu vực phát sinh chất độc hại 271
Chương 11: LỌC BỤI VÀ TIÊU ÂM 274
11.1. Lọc bụi 274
11.1.1. Khái niệm 274
11.1.2. Thiết bị lọc bụi, phân loại và các thông số đặc trưng của nó 275
11.1.3. Một số thiết bị lọc bụi 277
11.2. Tiêu âm 290
11.2.1. Khái niệm 290
11.2.2. Các nguồn gây ồn và cách khắc phục 296
11.2.3. Tính toán độ ồn 302
11.2.4. Thiết bị tiêu âm 318
Chương 12: PHẦN PHỤ LỤC  
Phụ lục 1 320
Phụ lục 2 321
Phụ lục 3 323
Phụ lục 4 325
Phụ lục 5 327
Phụ lục 6 328
Phụ lục 7 329
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Đây là nội dung review sách do Anh Ngô Mậu Năm - 04N1 (Cựu SV Khoa CN Nhiệt điện lạnh - Trường ĐHBK Đà Nẵng).


Từ chương 1 đến chương 4: nội dung chính là TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ.

Từ chương 5 đến chương 11: Đúng như tên gọi của sách, các tác giả đã dành hơn 200 trang để đi sâu vào việc ứng dụng điều hòa trong cuộc sống với đầy đủ tất cả các loại điều hòa không khí.

Các ứng dụng này đã thực tế và "tức thời" hơn, việc tính toán thiết kế cũng được "thực tế hóa". Hầu hết đáp ứng cho công việc của những người làm chuyên môn về ĐHKK và thông gió.

Theo ý kiến cá nhân, cuốn sách là một cẩm nang, là "gối kê đầu giường" cho các bạn làm chuyên môn. Kết hợp cùng các phần mềm tính toán, các tools hỗ trợ sẽ trợ giúp ích rất nhiều trong công việc.
"Click vào để xem ảnh gốc với chất lượng tốt hơn"

Theo Admin các bạn theo mảng "Điều hòa không khí" nên có cuốn sách này để tham khảo, đây thực sự là một cuốn cẩm nang bao gồm các kiến thức điều hòa không khí về cả lý thuyết và thực tế.Quyển sách “Điều hòa không khí ứng dụng” được các tác giả biên soạn nhằm cung cấp cho các kỹ sư các kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực tế về các hệ thống điều hoà không khí và thông gió thông dụng nhất hiện nay. Cuốn sách được dùng làm tài liệu tham khảo cần thiết khi tính toán thiết kế và lắp đặt các hệ thống điều hòa không khí.

Các chương 2, 3, 4, 6, 7 do PGS.TS. Võ Chí Chính biên soạn; các chương 8, 9, 10, 11 do TS. Vũ Huy Khuê; các chương 1, 5 do ThS. Mã Phước Hoàng biên soạn.NỘI DUNG:Chương 1: MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ  
1.1. Không khí ẩm 5
1.1.1. Khái niệm về không khí ẩm 5
1.1.2. Các thông số vật lý của không khí ẩm 7
1.1.3  Các đồ thị trạng thái của không khí ẩm 13
1.2.  Ảnh hưởng của môi trường không khí đến con người 16
1.2.1.  Ảnh hưởng của nhiệt độ 16
1.2.2. Ảnh hưởng của độ ẩm tương đối 21
1.2.3. Ảnh hưởng của tốc độ không khí 22
1.2.4. Ảnh hưởng của bụi 23
1.2.5. Ảnh hưởng của các chất độc hại 25
1.2.6. Ảnh hưởng của khí CO2 và tính toán lượng gió tươi cung cấp 26
1.2.7. Ảnh hưởng của độ ồn 27
1.3. Ảnh hưởng của môi trường đến sản xuất 28
1.3.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ 29
1.3.2. Ảnh hưởng của độ ẩm tương đối 31
1.3.3. Ảnh hưởng của vận tốc không khí 31
1.3.4. Ảnh hưởng của độ trong sạch của không khí 31
1.4. Chọn thông số tính toán bên trong và bên ngoài nhà 32
1.4.1. Chọn thông số tính toán bên trong 32
1.4.2. Chọn thông số tính toán ngoài nhà 32
Chương 2: TÍNH TOÁN PHỤ TẢI NHIỆT VÀ PHỤ TẢI ẨM  
2.1. Phương trình cân bằng nhiệt ẩm 34
2.1.1. Phương trình cân bằng nhiệt 34
2.1.2. Phương trình cân bằng ẩm 35
2.1.3. Phương trình cân bằng nồng độ chất độc hại 35
2.2. Xác định  dòng nhiệt thừa Qt 36
2.2.1. Dòng nhiệt do máy móc thiết bị điện tỏa ra Q1 36
2.2.2. Dòng nhiệt tỏa ra từ các nguồn sáng nhân tạo Q2 38
2.2.3. Dòng nhiệt do người tỏa ra Q3 40
2.2.4. Dòng nhiệt do sản phẩm mang vào Q4 43
2.2.5. Dòng nhiệt tỏa ra từ bề mặt thiết bị nhiệt Q5 43
2.2.6.  Dòng nhiệt do bức xạ Mặt trời vào phòng Q6 44
2.2.7. Dòng nhiệt do lọt không khí vào phòng Q7 56
2.2.8.  Dòng nhiệt truyền qua kết cấu bao che Q8 58
2.2.9.  Tổng dòng nhiệt thừa QT 64
2.3. Xác định dòng ẩm thừa WT 67
2.3.1. Dòng ẩm do người tỏa ra W1 67
2.3.2. Dòng ẩm bay hơi từ các sản phẩm W2 67
2.3.3. Dòng ẩm do bay hơi đoạn nhiệt từ sàn ẩm W3 68
2.3.4. Dòng ẩm do hơi nước nóng mang vào W4 68
2.3.5. Dòng ẩm thừa WT 68
2.4. Xác định dòng nhiệt thừa tính toán chọn máy và thiết bị 68
2.4.1. Dòng nhiệt thừa tính chọn thiết bị 68
2.4.2. Dòng nhiệt thừa tính chọn máy 69
Chương 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ  XỬ LÝ   
NHIỆT ẨM KHÔNG KHÍ  
3.1. Các quá trình xử lý nhiệt ẩm không khí 71
3.1.1. Khái niệm về xử lý nhiệt ẩm không khí 71
3.1.2. Các quá trình xử lý nhiệt ẩm trên đồ thị I-d 71
3.2. Các phương pháp và thiết bị xử lý không khí 73
3.2.1. Làm lạnh không khí 73
3.2.2.  Gia nhiệt không khí 77
3.2.3. Tăng ẩm cho không khí 80
3.2.4. Làm khô (giảm ẩm) cho không khí 85
Chương 4: THÀNH LẬP VÀ TÍNH TOÁN  CÁC SƠ ĐỒ  
ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ  
4.1. Các cơ  sở  thành lập sơ đồ điều hòa không khí 88
4.1.1. Các cơ sở ban đầu 88
4.1.2. Phương trình tính năng suất gió 89
4.2. Các sơ đồ điều hòa không khí mùa hè 90
4.2.1. Sơ đồ thẳng 90
4.2.2. Sơ đồ tái tuần hoàn không khí một cấp 93
4.2.3. Sơ đồ tuần hoàn không khí hai cấp 96
4.2.4. Sơ đồ có phun ẩm bổ sung 101
4.3. Các sơ đồ điều hòa mùa đông 103
4.3.1. Sơ đồ thẳng mùa đông 103
4.3.2. Sơ đồ tái tuần hoàn một cấp mùa đông 106
Chương 5: HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CỤC BỘ 108
5.1. Khái niệm và phân loại 108
5.1.1. Khái niệm 108
5.1.2. Phân loại các hệ thống điều hòa cục bộ 108
5.2. Hệ thống điều hòa cục bộ 109
5.2.1. Máy điều hòa không khí dạng cửa sổ 109
5.2.2. Máy điều hòa không khí kiểu rời (split) 113
5.2.3. Máy điều hòa kiểu ghép (Multi - SPLIT) 125
5.2.4. Máy điều hòa kiểu rời dạng tủ thổi trực tiếp 128
Chương 6: HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ KIỂU VRV  
6.1. Khái niệm và lịch sử phát triển 131
6.2. Hệ thống điều hòa không khí VRV 132
6.3. Tính toán thiết kế  đường ống môi chất lạnh 141
6.3.1. Tính toán lựa chọn đường ống theo tốc độ môi chất 141
6.3.2. Phương pháp tính toán theo kích thước đường ống các IU 143
6.4. Lắp đặt máy điều hòa VRV 146
6.4.1. Sơ đồ nguyên lý 146
6.4.2. Lắp đặt OU của hệ thống VRV 148
6.4.3. Lắp đặt IU của hệ thống VRV 148
6.4.4. Lắp đặt đường ống đồng của hệ thống VRV 151
Chương 7: HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ  LÀM LẠNH
BẰNG NƯỚC WATER CHILLER 155
7.1. Khái niệm và phân loại 155
7.1.1. Khái niệm 155
7.1.2. Phân loại các hệ thống điều hòa làm lạnh bằng nước 155
7.2. Hệ thống điều hòa water chiller 156
7.2.1. Sơ đồ nguyên lý 156
7.3. Tính toán các thiết bị  hệ thống điều hòa water chiller 169
7.3.1. Tính chọn bơm và tháp giải nhiệt cho chiller 169
7.3.2. Tính chọn bơm nước lạnh 172
7.3.3. Tính chọn đường ống nước lạnh 172
7.3.4. Tính toán trở lực đường ống nước 176
7.4. Lắp đặt hệ thống điều hòa water chiller 184
7.4.1. Lắp đặt cụm chiller 184
7.4.2. Lắp đặt các FCU, AHU 187
7.4.3. Lắp đặt đường ống nước lạnh 189
Chương 8: HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ DẠNG TỦ  
8.1. Khái niệm và phân loại 191
8.2. Sơ đồ nguyên lý và các đặc điểm 192
8.2.1. Sơ đồ nguyên lý 192
8.2.2. Thông số kỹ thuật một số cụm máy nén dạng tủ 195
8.3. Lắp đặt hệ thống điều hòa dạng tủ 197
Chương 9: HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN  VÀ PHÂN PHỐI KHÔNG KHÍ  
9.1. Phân loại đường ống gió 199
9.2. Các loại đường ống gió 200
9.2.1. Đường ống gió ngầm 200
9.2.2.  Đường ống gió treo 201
9.3. Các cơ sở tính toán đường ống gió 206
9.3.1. Quan hệ giữa lưu lượng miệng thổi và cột áp tĩnh bên trong đường ống 206
9.3.2.  Sự phân bố cột áp tĩnh dọc đường ống dẫn gió 207
9.4. Tính toán thiết kế đường ống gió 210
9.4.1. Sơ đồ mặt bằng đường ống 210
9.4.2. Các bước tính toán 211
9.5. Các phương pháp tính toán thiết kế đường ống gió 218
9.5.1. Phương pháp lý thuyết 218
9.5.2. Phương pháp ma sát đồng đều 219
9.6. Các thiết bị phụ đường ống gió 226
9.6.1. Van điều chỉnh lưu lượng gió 226
9.6.2. Van điều chặn lửa 229
9.6.3. Van giảm áp hay van một chiều 231
9.7. Tính chọn quạt gió 232
9.7.1. Khái niệm và phân loại quạt 232
9.7.2. Các loại quạt gió 233
9.7.3. Đặc tính quạt và điểm làm việc của quạt trong mạng đường ống 238
9.7.4. Lựa chọn và tính toán quạt gió 239
9.8. Miệng thổi và miệng hút không khí 241
9.8.1. Khái niệm và phân loại 241
9.8.2. Yêu cầu của miệng thổi và miệng hút 242
9.8.3. Các loại miệng thổi thông dụng 242
9.8.4. Tính chọn miệng thổi 247
Chương 10: THÔNG GIÓ VÀ CẤP GIÓ TƯƠI  
10.1. Thông gió 250
10.1.1. Khái niệm, mục đích và phân loại các hệ thống thông gió 250
10.1.2. Xác định lưu lượng thông gió 253
10.1.3. Bội số tuần hoàn 256
10.2. Thông gió tự nhiên 257
10.2.1. Thông gió tự nhiên dưới tác dụng của nhiệt thừa 258
12.2.2. Thông gió tự nhiên dưới tác dụng áp suất gió 260
10.2.3. Thông gió tự nhiên theo kênh dẫn gió 264
10.3. Thông gió cưỡng bức 265
10.3.1. Cấp gió tươi cho các hệ thống điều hòa không khí 265
10.3.2.  Hút thông gió các khu vực phát sinh chất độc hại 271
Chương 11: LỌC BỤI VÀ TIÊU ÂM 274
11.1. Lọc bụi 274
11.1.1. Khái niệm 274
11.1.2. Thiết bị lọc bụi, phân loại và các thông số đặc trưng của nó 275
11.1.3. Một số thiết bị lọc bụi 277
11.2. Tiêu âm 290
11.2.1. Khái niệm 290
11.2.2. Các nguồn gây ồn và cách khắc phục 296
11.2.3. Tính toán độ ồn 302
11.2.4. Thiết bị tiêu âm 318
Chương 12: PHẦN PHỤ LỤC  
Phụ lục 1 320
Phụ lục 2 321
Phụ lục 3 323
Phụ lục 4 325
Phụ lục 5 327
Phụ lục 6 328
Phụ lục 7 329
TÀI LIỆU THAM KHẢO


M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: