SÁCH SCAN - Công Nghệ Chế Tạo Phôi - TS.Nguyễn Tiến Đào.pdf


    Công nghệ chế tạo phôi là môn học kỹ thuật cơ sở bao gồm những kiến thức chung có liên quan đến các ngành kỹ thuật, cơ khí, chế tạo máy, sư phạm kỹ thuật,… trong hệ thống đào tạo đại học, cao đẳng và dạy nghề.

Cuốn sách có 4 phần:

Phần thứ Nhất: Những khái niệm chung.

Phần thứ Hai: Chế tạo phôi bằng các phương pháp đúc.

Phần thứ Ba: Chế tạo phôi gia công kim loại bằng áp lực.

Phần thứ Tư: Chế tạo phôi bằng hàn và cắt kim loại.

     Nội dung của cuốn sách bao gồm những kiến thức cơ bản về chế tạo phôi, thiết kế công nghệ chế tạo các loại phôi đúc, phôi gia công kim loại bằng áp lực, phôi hàn và cắt kim loại, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khi chọn phôi và phương án công nghệ chế tạo các loại phôi.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: