Thiết kế thiết bị cô đặc nước dứa năng suất 3 tấn/ h


Mục tiêu của đồ án “Thiết kế thiết bị cô đặc nước dứa năng suất 3tấn/h” là thiết kế hệ thống cô đặc dứa từ nồng độ chất khô 15% đến 60% với năng suất 3 tấn/h đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.
Đồ án này đề cập đến các vấn đề liên quan đến các kiến thức cơ bản về quá trình cô đặc dung dịch nước dứa, quy trình công nghệ, tính toán cân bằng vật chất, năng lượng, sự truyền nhiệt cho thiết bị cô đặc, tính chi tiết cho thiết bị chính và những thiết bị phụ cần thiết theo yêu cầu.

Trong quá trình thưc hiện đề tài này, em hiểu được: việc thiết kế hệ thống thiết bị phục vụ cho nhiệm vụ kỹ thuật là một yêu cầu không thể thiếu đối với một kỹ sư công nghệ thực phẩm. Do đó để trở thành một người kỹ sư thực thụ, cần phải nắm vững các kiến thức về môn học Quá trình thiết bị trong Công nghệ  Hóa- Thực phẩm. Ngoài ra, việc giải các bài toán công nghệ, hay thực hiện công tác thiết kế máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ cũng rất cần thiết đối với một kỹ sư trong tương lai.
Đây cũng là bước đầu tiên để thực hiện một công việc hết sức mới mẻ nên có thể có rất nhiều sai sót. Nhưng sự xem xét và đánh giá khách quan của thầy sẽ là nguồn động viên và khích lệ đối với em, để những lần thiết kế sau được thực hiện tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn.

NỘI DUNG:

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN...........................................................................................1
1. TỔNG QUAN VỀ DỨA 1
1.1. Nguồn gốc 1
1.2. Những đặc tính chủ yếu 1
1.3. Các giống dứa và vùng trồng tại Việt Nam 1
1.4. GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG 2
1.5. Lợi ích của dứa 3
1.6. Quy trình sản xuất dứa cô đặc 4
2. TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP 5
2.1. Khái niệm cô đặc 5
2.2. Các phương pháp cô đặc 6
2.3. Phân loại và ứng dụng 6
2.3.1. Theo cấu tạo ......6
2.3.2. Theo phương pháp thực hiện quá trình 7
2.4. Nguyên tắc cô đặc hai nồi xuôi chiều 7
2.5. Vật liệu và phương pháp 8
3. QUY TRÌNH CỦA HỆ THỐNG 9
CHƯƠNG II: CÂN BẰNG VẬT CHẤT......................................................................11
CHƯƠNG III:TÍNH TOÁN THIẾT BỊ CÔ ĐẶC........................................................19
CHƯƠNG IV: TÍNH TOÁN CƠ KHÍ CHI TIẾT THIẾT BỊ.......................................25
CHƯƠNG V: TÍNH TOÁN THIẾT BỊ PHỤ................................................................40

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: