SÁCH - Cơ sở lý thuyết quá trình đông đặc và một số ứng dụng (Nguyễn Hồng Hải)


Đông đặc (solidification) là qua strình hình thành vật đúc xét ở góc độ thô đại, là quá trình chuyển kim loại từ trạng thái lỏng sang trạng thái rắn nhưng không xét đến cấu trúc của tinh thể, chỉ xét đến quá trình hình thành các lớp kim loại rắn, sự phát triển của các lớp kim loại rắn này vào phía tâm huyệt của vật đúc, sự hình thành và dịch chuyển vùng hai pha. Nghiên cứu các quá trình đông đặc là nhằm xác định nguyên nhana hình thành các khuyết tật như rỗ co, lõm co, xốp, nứt nóng...

Cuốn sách kết hợp hài hòa các lý thuyết cơ sở có tính kinh điển với các lý thuyết hiện đại với mục đích giúp người đọc có thể tiếp cận với những kiến thức mới đang đan xen lẫn nhau trong khoa học về vật liệu nói chung và khoa học về luyện kim nói riêng.

Cuốn sách là tài liệu không chỉ dùng cho sinh viên ngành Vật liệu mà còn có thể dùng làm sách tham khảo đối với các ngành khác liên quan đến vật liệu và kỹ thuật luyện kim.

NỘI DUNG:

A- PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: Một số vấn đề chung
1.1 Tầm quan trọng của quá trình đông đặc
1.2 Chuyển biến pha khi đông đặc
1.3 Sự thải nhiệt
...

B - CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương 2: Nhiệt động học quá trình đông đặc
Chương 3: Cơ chế kết tinh
Chương 4: Mặt phân cách rắn / lỏng
Chương 5: Quá trình đông đặc đơn pha của hợp kim với mặt phân cách rắn / lỏng phẳng
Chương 6: Qua strình đông đặc dơn pha của kim loại và hợp kim
Chương 7: Qua strình đông đặc của hợp kim cùng tinh
Chương 8: Tổ chức nguội nhanh

C - MỘT SỐ ỨNG DỤNG

Chương 9: Điều khiển quá trình đông đặc
Chương 10: Quá trình đông đặc và hình thành tổ chức của thép và gang
Chương 11: Quá trình và cơ chế làm nhỏ mịn hạt hợp kim nhôm

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

No comments: