SÁCH - Phổ NMR sử dụng trong phân tích hữu cơ (PGS.TS. Nguyễn Kim Phi Phụng)


Sách "Phổ NMR sử dụng trong phân tích hữu cơ" được biên soạn nhằm làm tài liệu giáo trình cho sinh viên các năm cuối, học viên cao học, nghiên cứu sinh chuyên ngành Hóa học của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Sách cũng có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các giáo viên PTTH, các kỹ sư hóa học, các cán bộ nghiên cứu cần sử dụng phổ cộng hưởng từ hạt nhân để có thể xác định cấu trúc hóa học của một hợp chất hữu cơ.
Về nội dung, ngoài phần kiến thức cơ bản , sách còn cung cấp những kiến thức chuyên sâu. Mỗi mục đều được trình bày bằng phần lý thuyết, tiếp theo bởi nhiều hình ảnh phổ để minh họa, kèm thêm các bài tập phổ có giải đáp, giúp người đọc có thể tự học, tự trang bị kiến thức cho mình. Sách không trình bày các lý thuyết chuyên sâu NMR mà nhằm cung cấp các kiến thức, số liệu để có thể giải đoán các tín hiệu của các loại phổ NMR khác nhau, từ đó đề nghị cấu trúc hóa học của hợp chất khảo sát.
Sách gồm có sáu chương:

NỘI DUNG:

- Chương 1: Lý thuyết cơ bản về phổ cộng hưởng từ hạt nhân. Phổ 1H-NMR;
- Chương 2: Sự ghép spin-spin;
- Chương 3: Phổ 13C-NMR;
- Chương 4: Phổ hai chiều;
- Chương 5: 59 bài tập bằng các loại phổ NMR khác nhau;
- Chương 6: Giải tất cả các bài tập.

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

No comments: