CÂU HỎI - Ôn tập kết thúc môn hóa dược (có đáp án)


Thuốc tim mạch

*Chọn ý đúng nhất trong các câu sau:
1. Thuốc nào sau đây thuộc dẫn chất 1-4 dihydropyridin:
a. Quinidin
b. Procainamid
c. Nifedipin
d. Amiodaron

2. Thuốc nào sau đây là alcaloid chính của cây Cinchona:
a. Quinidin
b. Procainamid
c. Nifedipin
d. Amiodaron
3. Thuốc nào sau đây trong công thức cấu tạo có khung Cinchona:
a. Quinidin
b. Procainamid
c. Nifedipin
d. Amiodaron
4. Phần genin của glycosid tim có cấu trúc nào sau đây:
a. Amin thơm bậc I
b. Steroid
c. 1-4 dihydropyridin
d. Tất cả đều sai
5. Quinidin được dùng dưới dạng:

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Tuyet Hoa Le) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (PART 1)

LINK DOWNLOAD (PART 2)


Thuốc tim mạch

*Chọn ý đúng nhất trong các câu sau:
1. Thuốc nào sau đây thuộc dẫn chất 1-4 dihydropyridin:
a. Quinidin
b. Procainamid
c. Nifedipin
d. Amiodaron

2. Thuốc nào sau đây là alcaloid chính của cây Cinchona:
a. Quinidin
b. Procainamid
c. Nifedipin
d. Amiodaron
3. Thuốc nào sau đây trong công thức cấu tạo có khung Cinchona:
a. Quinidin
b. Procainamid
c. Nifedipin
d. Amiodaron
4. Phần genin của glycosid tim có cấu trúc nào sau đây:
a. Amin thơm bậc I
b. Steroid
c. 1-4 dihydropyridin
d. Tất cả đều sai
5. Quinidin được dùng dưới dạng:

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Tuyet Hoa Le) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (PART 1)

LINK DOWNLOAD (PART 2)


M_tả

Không có nhận xét nào: