SÁCH - Giáo trình Công nghệ sinh học môi trường - Lý thuyết và ứng dụng (Lê Phi Nga & Các TG)


Công nghệ sinh học đã mang lại cơ hội để cải thiện chất lượng môi trường và tác động vào các tiêu chuẩn sản xuất với các lý do:

- Tạo ra các vật liệu tái chế dùng thay thế cho nguồn nhiên liệu hóa thạch;
- Sản xuất có kiểm soát các chất xúc tác sinh học chuyên biệt;
- Phát triển các kỹ thuật sản xuất mới và cải thiện được môi trường khi sử dụng các cơ chất ít tinh khiết hơn và phát sinh ít sản phẩm phụ hơn;
- Các sản phẩm sinh học là những chất không độc và có thể tái chế lại được.

Các tác giả và những người biên tập cuốn sách này hy vọng rằng với cái nhìn toàn diện được trình bày trong cuốn sách về các quá trình của công nghệ sinh học môi trường cho việc xử lý chất thải ở trạng thái rắn, lỏng và khí sẽ giúp sinh viên và các nhà nghiên cứu có nhanh các thông tin căn bản cùng với một tổng quan tốt về cơ sở sinh học và các quá trình liên quan. Nhờ vậy, đây có thể là nền tảng hữu ích hay một điểm khởi đầu để cho những nghiên cứu sâu sau này.

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

No comments: