Thiết kế ô tô xitex chở xăng dầu trên cơ sở ô tô Kamaz 53228 (Thuyết minh + Bản vẽ)


Sự phát triển to lớn của tất cả các ngành kinh tế quốc dân đòi hỏi cần chuyên chở khối lượng lớn hàng hoá. Tính cơ động cao, tính việt dã và khả năng hoạt động trong những điều kiện khác nhau đã tạo cho ô tô đã trở thành một trong những phương tiện chủ yếu để chuyên chở hàng hoá và hành khách.

Với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật, ngành chế tạo ô tô nói chung đã đạt được nhiều tiến bộ vượt bậc. ô Ô tô ngày nay đã được cải thiện ,tải trọng vận chuyển tăng lên, tốc độ ngày càng cao, tính kinh tế và độ bền nâng cao…
Tuy vậy ở nước ta, vì nhiều lý do, công nghệ chế tạo ô tô chưa phát triển. Tại các cơ sở sản xuất, các nhà máy và xí nghiệp ô tô chủ yếu thực hiện các công việc bảo dưỡng, sửa chữa, lắp ráp hay cải tạo và đóng mới ô tô trên cơ sở sát xi nhập ngoại. Có thể nói: Cải tạo và đóng mới ô tô là công việc rất hay gặp đối với các cán bộ kỹ thuật và kỹ sư ngành động lực.
Đồ án lần này em được giao với đề tài: Thiết kế ô tô xi téc chở xăng dầu trên cơ sở ô tô sát xi KAMAZ 53228

NỘI DUNG:

1. Mục đích và ý nghĩa của đề tài 4
2. Giới thiệu nhu cầu sử dụng ô tô xi tec chở xăng dầu 4
3. Giới thiệu ô tô thiết kế 4
4. Giới thiệu ô tô sat xi tải KAMAZ 53228 (6x4) 6
5. Tính toán 8
5.1. Xác định chiều dài của xi tec 8
5.2. Xác định chiều rộng của xitec 11
5.3. Xác định chiều cao của xitec 11
5.4. Xác định tải trọng 18
5.5. Chế tạo và lắp chắn bảo hiểm phía sau 19
5.6. Chế tạo và lắp chắn bảo hiểm hông ô tô 19
5.7. Lắp đặt xích tiếp đất 19
5.8. Chế tạo và lắp đặt thang lên sàn công tác 20
5.9. Lắp đặt bình cứu hoả sau ca bin 20
5.10. Chuyển cụm ống xả và ống giảm âm lên phía đầu ô tô 21
5.11. Tính năng kỹ thuật của ô tô thiết kế 21
5.11.1. Trang thiết bị của ô tô thiết kế 21
5.11.2. Đánh giá các tính năng khác của ô tô 21
5.12. Tính toán lắp dặt xitec vào khung xe 22
5.13. Xác định tọa độ trọng tâm 24
5.13.1. Khi ô tô không tải 24
5.13.1.1. Tọa độ trọng tâm ô tô theo chiều dọc 24
5.13.1.2. Tọa độ trọng tâm ô tô theo chiều cao 24
5.13.2. Khi ô tô đầy tải 25
5.13.2.1. Tọa độ trọng tâm ô tô theo chiều dọc 25
5.13.2.2. Tọa độ trọng tâm ô tô theo chiều cao 26
5.14. Tính toán ổn định ô tô 26                                                                         
5.14.1. Tính chất ổn định dọc của ô tô 26
5.14.1.1. Tính chất ổn định tĩnh của xe 26
5.14.1.2. Tính chất ổn định động của xe 30
5.14.2. Tính chất ổn định ngang của ô tô 35
5.14.2.1. Tính chất ổn định tĩnh ngang 35
5.14.2.2. Tính chất ổn định động ngang 38
5.15. Tính toán sức kéo ô tô 43
5.15.1. Các thông số tính toán 43
5.15.2. Xây dựng các đồ thị của ô tô 45
5.15.2.1. Lập đồ thị đặc tính ngoài của động cơ 45
5.15.2.2. Lập đồ thị cân bằng công suất của ô tô 47
5.15.2.3. Lập đồ thị cân bằng lực kéo của ô tô 52
5.15.2.4. Lập đồ thị đặc tính động học của ô tô 56
5.15.2.5. Lập đồ thị gia tốc của ô tô 62
5.16. Tính toán hệ thống cấp phát nhiên liệu 67
5.16.1. Các thông số của động cơ 67
5.16.2. Chọn bơm nhiên liệu 67
5.16.3. Trình tự thiết kế bơm 67
5.17. Huớng dẫn vận hành 73
5.17.1. Trước khi nạp và xả dầu 73
5.17.1.1. Trước khi nổ máy phải xem xét 73
5.17.1.2. Hàng tháng 73
5.17.2. Các quy định an toàn 73
5.17.3. Nạp dầu cho xi tec 73
5.17.4. Xả dầu từ xi tec xuống bồn 74
5.17.5. Bơm dầu từ xi tec sang bồn, hay sang xe chứa dầu khác 74
5.17.6. Thao tác sau khi tra nạp nhiên liệu xong 74
6. Kết luận 75
Tài liệu tham khảo 76
Phụ lục 77
1.Tiêu chuẩn xi tec ô tô Việt Nam 77
1.1. Quy định chung 77
1.2. Yêu cầu kỹ thuật của xi tec 78
1.3. Nhãn hiệu, ký hiệu 80

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: