TIỂU LUẬN - Ô nhiễm không khí từ công nghiệp sản xuất giấy


Sản xuất giấy đã xúc tiến các chương trình hiện đại hóa tốn kém, nhằm nâng cấp nhà máy và trang thiết bị, nhập khẩu trên toàn khu vực tăng đáng kể, đáp ứng nhu cầu tăng vọt về giấy và sản phẩm giấy.
Công nghiệp giấy và bột giấy ở Châu Á được dặc trưng bởi 3 nhóm loại nhà máy. Một cực là nhóm tương đối ít nhà máy có  quy mô thế giới, mới được xây dựng trong vài năm gần đây. Các nhà máy này có tính cạnh tranh toàn cầu và nói chung, đều sử dụng công nghệ tốt nhất hiện có. Tiếp đến là nhóm các nhà máy có quy mô trung bình, từ 10 tới 20 năm tuổi, được xây dựng theo tiêu chuẩn kĩ thuật của những nămcuối thập kỉ 70 đầu thập kỉ 80, công suất và chất lượng sản phẩm của những nhà máy này còn rất thấp, khó có thể cạnh tranh đầy đủ trên phạm vi toàn cầu, nhưng lại phục vụ được cho thị trường trong nước và khu vực. Cuối cùng là nhóm các nhà máy qui mô nhỏ sử dụng các nguyên liệu ngoài gỗ.


NỘI DUNG:

1.1 Phân loại: 3
1.2 Các tác động môi trường do các nhà máy giấy và bột giấy ở Châu Á: 3
2. Vài nét về ngành công nghiệp giấy ở Việt Nam: 3
3.Tỗng quan về sản suất giấy và bột giấy: 4
3.1 Công nghệ sản xuất hóa chất: 5
3.2 Công nghệ sản xuất bột giấy: 5
3.3 Công nghệ sản xuất giấy: 10
3.4 Xông hơi lưu huỳnh:..........................................................................................11
4. Liệt kê và mô tả các bộ phận sản xuất trong nhà máy giấy: 12
4.1 Các bộ phận sản xuất chính: 12
4.2 Mô tả các quá trình đơn vị trong từng phân xưởng sản xuất: 12
4.3 Danh mục các thiết bị có khả năng tiềm tàng gây ô nhiễm tại các phân xưởng sản xuất của nhà máy. 13
5. Các tác động môi trường của sản suất giấy và bột giấy lên môi trường không khí: 14
5.1 Các tác động từ quá trình sản xuất lên môi trường khí:....................................14
5.2 Các tác nhân tiềm tàng có thể ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường khí:............16
6. Đánh giá tác động của công nghiệp sản xuất bột giấy và giấy tới môi trường: 19
6.1 Hiện trạng môi trường khu vực nhà máy: 19
6.2 Các phương pháp được sử dụng để đánh giá tác động của một dự án lên môi trường: 20
6.3 Giám sát chất lượng môi trường không khí: 20
7. Các biện pháp khống chế ô nhiễm môi trường: 20
7.1 Khống chế ô nhiễm khí thải nồi hơi: 21
7.2  Biện pháp khống chế hơi khí rã từ  nồi cầu: 21
7.3 Biện pháp khống chế ô nhiễm khí cho các bồn chứa nguyên liệu: 22
8. Sản xuất sạch trong công nghiệp sản xuất bột giấy và giấy: 22
8.1 Phương pháp Alcaper: 22
8.2 Phương pháp MD Organosolv: 23
Tài liệu tham khảo 24

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: