TỔNG HỢP - Các trang web để tải các ebook và bài báo nghiên cứu nước ngoài (Update liên tục)


Hiện nay nhu cầu của các sinh viên, giảng viên Việt Nam tìm kiếm các tài liệu nước ngoài để đọc và tham khảo ngày càng nhiều. Vì thế EBOOKBKMT đã tạo ra bài viết này để nhằm lưu giữ và cập nhật các trang web mà các bạn có thể tải các ebook và bài báo nước ngoài nhằm phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.

A. EBOOKBKMT

1. https://www.scribd.com/ (Tải tài liệu nước ngoài đa lĩnh vực và thể loại)

Các bạn đăng ký một tài khoản miễn phí.

Các bạn vào link cần tải, chọn "upload" tài liệu mới ở góc trên cùng bên phải ---> Upload tài liệu bất kỳ lên --> Quay lại link cần tải nhấn F5 --> Tải về --> Finish

2. http://www.engineeringebookspdf.com/ (Tải sách kỹ thuật - File pdf)

3. https://www.manualslib.com/ (Tải các sổ tay hướng dẫn kỹ thuật thiết bị)

4. https://kupdf.net/ (Tải tài liệu nước ngoài đa lĩnh vực và thể loại)

5. https://documents.tips/ (Tải tài liệu nước ngoài đa lĩnh vực và thể loại)

6. http://booksdescr.org/ (Tải tài liệu nước ngoài đa lĩnh vực và thể loại)

7. https://epdf.tips/ (Tải tài liệu nước ngoài đa lĩnh vực và thể loại)

7. https://www.sciencedirect.com/ (Tải tài liệu nước ngoài đa lĩnh vực và thể loại)

https://b-ok.org/
http://sci-hub.tw/

Muốn tải tài liệu trên trang "sciencedirect" ta click vào "Purchase PDF" để tìm đoạn mã DOI có dạng ví dụ" https://doi.org/10.1016/S1874-5695(02)80001-X", mã DOI ở đây là "10.1016/S1874-5695(02)80001-X".

Sau đó ta copy mã này dán vào Tag "Articles" của trang "b-ok.org" để tải tài liệu.

Hoặc: Copy mã "https://doi.org/10.1016/S1874-5695(02)80001-X" vào trang "sci-hub.tw" để tải tài liệu.

Ngoài ra hai trang "b-ok.org" và "sci-hub.tw" cũng rất nhiều tài liệu bạn có thể tìm kiếm bằng từ khóa.

Updating...

Hoặc đăng yêu cầu hỗ trợ trên nhóm: 

https://www.facebook.com/groups/Congdongkythuatcodienvietnam.ebookbkmt/


B. FREE LOAD TÀI LIỆU

1. https://search.crossref.org/?fbclid=IwAR38k49QJ71ZYcmhExi1R5PEZrU9ppIFlaB0Rr_Z2-ze5s1fG02RUI5WDck

2. https://airccj.org/csecfp/library/index.php?fbclid=IwAR0XGWmsjHSFgc1Rc_qPDsTte-W5M7x5m9TqCAFe95acFqyNGbUbvryUBe8

3. http://gen.lib.rus.ec/

>>> Ebook nước ngoài   

Hướng dẫn:

b1: Nhập tên sách (tick vào ô Libgen(Sci-Tech)) và tìm kiếm
b2: Nhấn vào 1 trong các ô [1][2][3][4][5] trong phần Mirrors
b3: Nhấp vào chữ "get" để tải tài liệu

>>> Bài nghiên cứu khoa học, bài báo

Hướng dẫn:

b1: Nhập tên bài nghiên cứu (tick vào ôScientific articles) và tìm kiếm
b2: ở phần Link nhấp vào một trong các dòng "Libgen","Scie-hub" ,...

>>> Yêu cầu

Đối với các Ebook nước ngoài, kiểm tra Ebook có bản điện tử hay không tại đây: (Nếu chỉ có Hardcover thì không thể tải được).

www.worldcat.org

www.amazone.com

4. https://search-proquest-com.ezproxy.lib.alasu.edu/pqdtglobal/dissertations/fromDatabasesLayer?accountid=8243 (Cơ sở dữ liệu Luận văn, luận án đa lĩnh vực với nguồn luận án chủ yếu từ Mỹ và Canada)

5. https://scibot-store.firebaseapp.com/?fbclid=IwAR0RTGVIEfzQ9DD4G_KZK-eI6BdDHYMS4SLhCU3dqOzU0J9zrlMdmKVS0GA

Updating...

Hoặc đăng yêu cầu hỗ trợ trên nhóm: 

https://www.facebook.com/groups/tailieufree.net/

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

Chúc các bạn thành công!
M_tả

No comments: