EBOOK - Managing For Dummies - Bob Nelson, Peter Economy


Cách nhanh chóng và dễ dàng để tìm hiểu cách quản lý con người, dự án và nhóm
Trở thành một người quản lý có thể là một nhiệm vụ đáng sợ và đầy thách thức. Quản lý liên quan đến việc dạy các kỹ năng mới cho nhân viên, giúp tạo ra một khách hàng mới, hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng, tăng hiệu suất và nhiều hơn nữa. Quá trình quản lý đôi khi có thể rất khó khăn, nhưng nó cũng có thể mang lại cho bạn cảm giác thỏa mãn mà bạn không bao giờ tưởng tượng được.

Manage For Dummies, 2nd Edition hoàn hảo cho tất cả các cấp quản lý. Đây được viết rõ ràng, dễ hiểu hướng dẫn cung cấp cho bạn lời khuyên thiết thực về các khía cạnh quan trọng nhất của quản lý, chẳng hạn như ủy thác như trái ngược với đặt hàng, cải thiện màn trình diễn của người lao động, truyền tải thông điệp, sự hiểu biết ...

Lời khuyên và lời khuyên cho người quản lý mới và có kinh nghiệm.

Các chương hoàn toàn mới về khuyến khích nhân viên và trách nhiệm xã hội của công ty.

Hướng dẫn quản lý nhân viên bằng cách tận dụng sức mạnh của Internet.

Quản lý trong thế giới kinh doanh nhanh như chớp ngày nay đòi hỏi bạn phải có thông tin và kỹ thuật mới nhất để hoàn thành công việc. Quản lý cho người giả, Phiên bản thứ 3 cung cấp cho bạn lời khuyên đơn giản và chiến lược từng phút để xử lý mọi việc xảy ra theo cách của bạn. Introduction

Part I: Getting Started as a Manager
Chapter 1: You’re a Manager — Now What?
Chapter 2: Lead, Follow, or Get Out of the Way
Chapter 3: Recognizing and Rewarding High Performance.
Chapter 4: Creating an Engaged Workforce .

Part II: Mastering Key Management Duties
Chapter 5: Hiring: The Million-Dollar Decision
Chapter 6: Goal Setting Made Easy
Chapter 7: Developing Employees through Coaching and
Chapter 8: It’s a Team Thing
Chapter 9: Managing Virtual Employees
Chapter 10: Monitoring Performance and Execution

Part III: Tools and Techniques for Managing
Chapter 11: Delegating to Get Things Done.
Chapter 12: Communicating Your Message .
Chapter 13: The Fine Art of Performance Evaluations .
Chapter 14: Budgeting, Accounting, and Other Financial Stuff.
Chapter 15: Harnessing the Power of Technology.
Chapter 16: Embracing Corporate Social Responsibility and Ethics

Part IV: Tough Times for Tough Managers
Chapter 17: Managing Change and Morale
Chapter 18: Employee Discipline for Improving Performance
Chapter 19: Terminating Employees When All Else Fails

Part V: The Part of Tens
Chapter 20: Ten Common Management Mistakes
Chapter 21: Ten Tips for New Managers
Chapter 22: Ten Tips for Maintaining Your Work–Life Balance

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: