Hệ thống bóng làm sạch ống thiết bị ngưng tụ trong nhà máy nhiệt điện (Ball cleaning device system for condensor)


Hệ thống làm sạch ống trao đổi nhiệt của thiết bị ngưng tụ về cơ bản bao gồm các quả bóng làm sạch có đường kính lớn hơn một chút so với đường ống của bình ngưng. Các quả bóng được cấp vào đi qua đường nước làm mát để làm sạch và đánh bóng bề mặt bên trong của các ống trao đổi nhiệt.

Thông thường, việc này được thực hiện một hoặc hai lần một ngày và chiều dài của vòng tuần hoàn bóng làm sạch gấp bốn đến năm lần chiều dài trao đổi nhiệt của toàn bộ dàn ống ngưng.


Giả sử rằng các quả bóng làm sạch đi qua các ống ngưng tụ khoảng năm lần trong một lần thực hiện làm sạch, chúng di chuyển tổng quãng đường lên đến hơn 22.000 km.


"Click vào để xem ảnh gốc với chất lượng tốt hơn"
Thông thường, số lượng bóng làm sạch là khoảng 10% số lượng ống ngưng, và mục tiêu là đạt được tỷ lệ thu gom bóng làm sạch sau khi hoạt động làm sạch 100%. Hình bên dưới cho thấy nguyên lý của một hệ thống bóng làm sạch thông thường. Người ta có thể thấy trong hình là các thành phần chính của hệ thống là:


"Click vào để xem ảnh gốc với chất lượng tốt hơn"

(1) Một vòi phun bóng để bơm bóng vào nước làm mát ở đầu vào bình ngưng,
(2) Một bộ lọc bóng để thu thập các quả bóng làm sạch từ dòng nước làm mát tại cửa xả bình ngưng
(3) Một bơm tuần hoàn bóng đưa các quả bóng được thu thập bởi bộ lọc bóng trở lại đầu vào của ống ngưng tụ
(4) Một bộ thu bóng để nạp và đưa các quả bóng làm sạch vào các ống ngưng tụ.


Cấu tạo và nguyên lý của bộ lọc thu bóng

VIDEO THAM KHẢO:

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Ball cleaning device system for condensor.

LINK DOWNLOAD

Chúc các bạn thành công!
M_tả

Không có nhận xét nào: