SÁCH - Luyện Nhớ Chữ Hán 3 Quyển - Full Tập 1 + 2 + 3 (Phạm Dương Châu)SÁCH - Luyện Nhớ Chữ Hán 3 Quyển - Mẹo Nhớ Chữ Hán Qua 214 Bộ Thủ - Hack Não Chữ Hán - Phạm Dương Châu


Tập 1: 304 trang

Tập 2: 262 trang

Tập 3: 704 trang


→ Tập 1 : Bắt đầu làm quen với tiếng Trung, khoảng 750 từ vựng quen thuộc cơ bản trong Giáo trình Hán ngữ 1 + 2 phiên bản Phạm Dương Châu 

→ Tập 2 : Tiếp tục làm quen với các chủ đề nâng cao, khoảng 750 từ vựng trong Giáo trình Hán ngữ 3 + 4 phiên bản Phạm Dương Châu 

→ Tập 3 : 1800 từ vựng cao cấp cuối cùng trong Giáo trình Hán ngữ 5 + 6 


Công dụng: Giúp nhớ nhanh từ vựng tiếng Trung theo phương pháp học từ vựng với 214 bộ thủ tiếng Hán


 

ĐẶC ĐIỂM:


→ Học tiếng Trung dễ nhớ, hiệu quả đòi hỏi bạn có những cuốn sách hay đồng hành, một cuốn sách có thể thấu hiểu thứ bạn cần, giải quyết được vấn đề của bạn.


→ Đây là tài liệu tích hợp nhiều tính năng: vừa có thể tập viết , vừa có cách nhớ chữ Hán và có từ vựng HSK


→ Học kèm với bộ giáo trình Hán ngữ 6 quyển. Tổng hợp 3300 chữ Hán từ Hán ngữ 1 đến Hán ngữ 6 trong 70 chủ đề.


→ Giúp tăng hứng thú khi học và rất dễ ghi nhớ qua phương pháp “CHỮ HÁN ĐÓ GỒM NHỮNG BỘ THỦ GÌ HỢP THÀNH VÀ CÂU CHUYỆN CHỮ HÁN ĐÓ LÀ GÌ”


→ Các từ đều có đối chiếu GIẢN THỂ VÀ PHỔN THỂ cho các bạn muốn đi Trung Quốc hoặc Đài Loan, có phiên âm và nghĩa đi kèm, dạy viết chữ theo các nét cơ bản.


→ Phù hợp với mọi đối tượng đang học tiếng Trung. cảm thấy bản thân còn kém việc nhớ chữ Hán và phần viết thì không thể bỏ qua.


→ Với chủ đề từ vựng rộng và đầy đủ, sách sẽ giúp bạn phát triển cả kỹ năng viết và nói. Giao tiếp tiếng Trung tự tin với cả người bản xứLINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1 (UPDATING...)LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 3

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 4


SÁCH - Luyện Nhớ Chữ Hán Tập 1 - 2020 (Phạm Dương Châu)


LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


SÁCH - Luyện Nhớ 3300 Chữ Hán Tập 1 - 2021 (Phạm Dương Châu)


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)


SÁCH - Luyện Nhớ Chữ Hán Tập 2 - 2020 (Phạm Dương Châu)


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)


SÁCH - Luyện Nhớ 3300 Chữ Hán Tập 2 - 2021 (Phạm Dương Châu)


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)


SÁCH - Luyện Nhớ Chữ Hán Tập 2 - 2020 (Phạm Dương Châu)


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)


SÁCH - Luyện Nhớ 3300 Chữ Hán Tập 2 - 2021 (Phạm Dương Châu)


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)SÁCH - Luyện Nhớ Chữ Hán 3 Quyển - Mẹo Nhớ Chữ Hán Qua 214 Bộ Thủ - Hack Não Chữ Hán - Phạm Dương Châu


Tập 1: 304 trang

Tập 2: 262 trang

Tập 3: 704 trang


→ Tập 1 : Bắt đầu làm quen với tiếng Trung, khoảng 750 từ vựng quen thuộc cơ bản trong Giáo trình Hán ngữ 1 + 2 phiên bản Phạm Dương Châu 

→ Tập 2 : Tiếp tục làm quen với các chủ đề nâng cao, khoảng 750 từ vựng trong Giáo trình Hán ngữ 3 + 4 phiên bản Phạm Dương Châu 

→ Tập 3 : 1800 từ vựng cao cấp cuối cùng trong Giáo trình Hán ngữ 5 + 6 


Công dụng: Giúp nhớ nhanh từ vựng tiếng Trung theo phương pháp học từ vựng với 214 bộ thủ tiếng Hán


 

ĐẶC ĐIỂM:


→ Học tiếng Trung dễ nhớ, hiệu quả đòi hỏi bạn có những cuốn sách hay đồng hành, một cuốn sách có thể thấu hiểu thứ bạn cần, giải quyết được vấn đề của bạn.


→ Đây là tài liệu tích hợp nhiều tính năng: vừa có thể tập viết , vừa có cách nhớ chữ Hán và có từ vựng HSK


→ Học kèm với bộ giáo trình Hán ngữ 6 quyển. Tổng hợp 3300 chữ Hán từ Hán ngữ 1 đến Hán ngữ 6 trong 70 chủ đề.


→ Giúp tăng hứng thú khi học và rất dễ ghi nhớ qua phương pháp “CHỮ HÁN ĐÓ GỒM NHỮNG BỘ THỦ GÌ HỢP THÀNH VÀ CÂU CHUYỆN CHỮ HÁN ĐÓ LÀ GÌ”


→ Các từ đều có đối chiếu GIẢN THỂ VÀ PHỔN THỂ cho các bạn muốn đi Trung Quốc hoặc Đài Loan, có phiên âm và nghĩa đi kèm, dạy viết chữ theo các nét cơ bản.


→ Phù hợp với mọi đối tượng đang học tiếng Trung. cảm thấy bản thân còn kém việc nhớ chữ Hán và phần viết thì không thể bỏ qua.


→ Với chủ đề từ vựng rộng và đầy đủ, sách sẽ giúp bạn phát triển cả kỹ năng viết và nói. Giao tiếp tiếng Trung tự tin với cả người bản xứLINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1 (UPDATING...)LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 3

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 4


SÁCH - Luyện Nhớ Chữ Hán Tập 1 - 2020 (Phạm Dương Châu)


LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


SÁCH - Luyện Nhớ 3300 Chữ Hán Tập 1 - 2021 (Phạm Dương Châu)


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)


SÁCH - Luyện Nhớ Chữ Hán Tập 2 - 2020 (Phạm Dương Châu)


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)


SÁCH - Luyện Nhớ 3300 Chữ Hán Tập 2 - 2021 (Phạm Dương Châu)


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)


SÁCH - Luyện Nhớ Chữ Hán Tập 2 - 2020 (Phạm Dương Châu)


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)


SÁCH - Luyện Nhớ 3300 Chữ Hán Tập 2 - 2021 (Phạm Dương Châu)


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: