Nghiên cứu hoạt động và ứng dụng của chuẩn h.265


Để có thể đi sâu vào nghiên cứu chuẩn nén H.265/HEVC, thì chúng ta cần nắm được các thuật ngữ, các kỹ thuật cần thiết cho việc nén tín hiệu, cũng như là các ưu nhược điểm của các chuẩn nén trước đó đã mang lại.Vì đây là một đề tài lý thuyết, nên bước quan trọng nhất của quá trình làm Đồ án tốt nghiệp là tìm kiếm tài liệu và tổng hợp nó thành một chuỗi các kiến thức liên tục tránh lang man và yếu tố thuyết phục người tham khảo cũng rất quan trọng, do đó bên cạnh trình bày chi tiết về cách thức nén, em đã cố gắng mô phỏng một phần ưu điểm của chuẩn nén này nhằm góp phần sinh động cho đề tài.


TỔ CHỨC ĐỒ ÁN

Đồ án được trình bày thành 6 chương và 1 phụ lục.
Chương I: Trình bày cơ sở về nén tín hiệu video, các thông số đặc trưng của tín hiệu số và quá trình biến đổi tín hiệu màu, phân loại các nguyên lý nén.
Chương II: Trình bày các kỹ thuật được sử dụng trong nén Video, các phép biến đổi và các kỹ thuật mã hóa, các tiêu chuẩn đáng giá chất lượng ảnh nén MSE, PSNR, MAE,SAE …
Chương III:  Trình bày các chuẩn nén thuộc họ MPEG, cấu trúc dòng bit, các ưu điểm đã đạt được.
Chương IV: Trình bày chuẩn nén tiên tiến nhất hiện nay: H.265/HEVC, các đặc tính nổi bật và các kỹ thuật mới trong chuẩn nén này.
Chương V: Nêu lên những điểm tối ưu của chuẩn H.265/HEVC so với chuẩn MPEG-4 H.264/AVC.
Chương VI: Mô phỏng để thấy rõ sự khác biệt giữa HEVC và H.264/AVC
Tuy nhiên, do kinh nghiệm còn hạn chế, đồng thời H.265/HEVC là một kỹ thuật còn trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển, nên chắc chắn luận văn sẽ không tránh khỏi sai sót, kính mong Quý Thầy Cô, và bạn bè đồng nghiệp đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện tốt luận văn tốt nghiệp này.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: