ĐỒ ÁN - Phát hiện biên theo phương pháp Sobel & Canny

Xử lý  ảnh  là  một  lĩnh  vực  đang  được  quan  tâm  và  đã  trở thành  một  môn  học  chuyên ngành của  sinh viên hệ kĩ sư, hệ cử nhân ngành công nghệ thông  tin, cũng  như những  ngành kĩ thuật khác trong các trường  đại học kĩ thuật. Xử lý  ảnh có liên quan  đến nhiều ngành khác như: Hệ thống tin học, lý thuyết thông tin, lý thuyết thống kê, trí tuệ nhân tạo, nhận dạng, tách biên v.v…

Xử lý  ảnh nghiên cứu tất cả những gì liên quan  đến việc thao tác trên ảnh như: Biểu diễn ảnh, thu nhận ảnh, tăng cường và  khôi  phục  ảnh  nhằm  thu  được  ảnh  như mong  muốn. Mỗi  vấn  đề  đều  cần  có những xử lý về thuật toán tại mỗi  điếm  ảnh hay phần tử  ảnh. Việc tìm hiểu giúp chúng ta hiểu sâu hơn về cơ chế, nguyên tắc xử lý ảnh, điều chỉnh màu, độ sáng tối, độ tương phản,…làm cho hình ảnh đẹp và nghệ thuật hơn. Do đó xử lý ảnh là lĩnh vực được rất nhiều quan tâm và trở thành niềm đam mê của rất nhiều sinh viên.

Trong  bài  báo cáo này, em xin  đưa ra đề tài: Tách biên ảnh bằng  phương pháp Canny và Sobel.
Để đạt được thành công, em cần sự góp ý của thầy cô và các bạn.

Mục lục
LỜI NÓI ĐẦU 2
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 4
PHẦN I: PHÁT HIỆN BIÊN THEO PHƯƠNG PHÁP SOBEL 5
PHẦN II: PHÁT HIỆN BIÊN THEO PHƯƠNG PHÁP CANNY 5
I. Cơ sở lý thuyết của thuật toán 5
1. Nguyên lý của thuật toán 5
2. Nội dung của thuật toán 5
3. Mô tả thuật toán 7
3.1. Các bước của thuật toán 7
3.2. Giải thích thuật toán 7
4. Nhận xét kết quả 11
5. Đánh giá thuật toán 11

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: