ĐỒ ÁN - Tính toán hệ thống sấy ngô thu hoạch để bảo quản năng suất 10 tấn/h

Kỹ thuật sấy là một ngành khoa học phát triển mãi từ những năm 50 đến 60 ở các Viện và các trường đại học trên thế giới chủ yếu giải quyết những vấn đề kỹ thuật sấy các vật liệu cho công nghiệp và nông nghiệp. Sản phẩm sau khi sấy có độ ẩm thích hợp thuận tiện cho việc bảo quản, vận chuyển, chế biến, đồng thời nâng cao chất lượng thực phẩm

Cây ngô là một trong những cây lương thực  trồng phổ biến ở các nước trên thế giới, rất dễ trồng, thích hợp với các điều kiện khí hậu khác nhau nên cả những nước nhiệt,ôn và hàn đới đều trồng được. Ở nước ta ngô được trồng nhiều ở các vùng đồng bằng trung và miền núi cho năng suất cao.


LỜI NÓI ĐẦU 3
Chương I:  Tổng quan về công nghệ, thiết bị sấy 4
I,Công nghệ 4
1. Các phương pháp sấy 4
2. Tác nhân sấy 5
3, Chất tải nhiệt 6
4,Nguồn nhiên liệu 7
II,.Thiết bị sấy 7
Chương II:  Động học quá trình sấy 12
I.Đặc điểm diễn biến của quá trình sấy 12
1, Giai đoạn làm nóng vật 12
2, Giai đoạn tốc độ sấy không đổi. 12
3, Giai đoạn tốc độ sấy giảm dần 12
II. Các quy luật cơ bản của quá trình sấy 13
Chương III:  Thiết kế, tính toán thiết bị sấy tháp 14
1,Giới thiệu về nguyên liệu ngô: 14
2, Các dữ liệu từ đề bài cho và các thông số về ngô 15
3.Tính cân bằng vật chất cho từng vùng 16
4, Thời gian sấy 16
5, chọn sơ bộ kết cấu 17
7, Tính toán quá trình cháy 18
8, Tính toán quá trình hòa trộn 21
9, Quá trình sấy lí thuyết 22
9, Tổn thất nhiệt do vật liệu sấy mang đi qv 24
10, xây dựng quá trình sấy thực 25
11, Cân bằng nhiệt 27
12, Tính toán vùng làm mát: 28
13, Chọn dạng, bố trí kênh dẫn và kênh thải 29
Chương IV:  Tính toán và chọn thiết bị phụ trợ 30
1, Chọn quạt 30
2, Buồng đốt 30
Nguyên lí làm việc của tháp sấy: 31
KẾT LUẬN 31
Tài liệu tham khảo: 33

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: