SÁCH - Máy vận chuyển liên tục (Ths. Phạm Đức)


Cuốn sách "Máy Vận Chuyển Liên Tục"  được biên soạn theo yêu cầu đổi mới đào tạo, và được dùng làm tài liệu học tập, giảng dạy, nghiên cứu cho chuyên ngành máy xếp dỡ, máy nâng chuyển, máy xây dựng và cơ giới hóa xếp dỡ. Đồng thời là tài liệu tham khảo cho các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý chuyên ngành hay các ngành khác khi thiết kế, chế tạo và khai tác máy vận chuyên liên tục.  Nội dung cuốn sách cung cấp các kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, phạm vi sử dụng và lý thuyết tính toán các loại máy vận chuyển liên tục. Gồm hai phần, 13 chương: Phần 1 là cơ sở thiết kế máy vận chuyển liên tục. Phần 2 giới thiệu đặc điểm kết cấu và tính toán các loại máy vận chuyển liên tục thông dụng.


NỘI DUNG:

Phần 1: Cơ sở thiết kế máy vận chuyển liên tục
Chương 1: Khái quát chung
Chương 2: Lý thuyết tính toán chung
Chương 3: Các chi tiết, bộ phận cơ bản
Phần 2: Các loại máy vận chuyển liên tục
Chương 4: Băng đai
Chương 5: Băng tấm
Chương 6: Băng gầu
Chương 7: Băng gạt
Chương 8: Băng treo
Chương 9: Băng lăn
Chương 10: Băng vít
Chương 11: Băng rung
Chương 12: Băng bước
Chương 13: Thiết bị vận chuyển bằng khí nén và thủy lực

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

No comments: