TỔNG HỢP - Bộ đề thi tuyển dụng công ty Canon Vietnam (Full kèm đáp án) (Update liên tục)
Tổng hợp bộ đề thi tuyển dụng công ty Canon Vietnam.

1: IQ, có 20 câu làm trong vòng 30′ (tìm hình, điền số còn trống, bài toán…)
2: Tiếng anh, 30 câu cũng trong 30′ (điền từ, đọc hiểu, đề ko khó).
3: Nghỉ giải lao chút, nghe giới thiệu về cty, vị trí ứng tuyển…Rồi chiến tiếp “Chuyên ngành”. Chuyên ngành có 10 câu, làm trong vòng 1h, chia làm 2 phần, làm 1 trong 2 hoặc cả 2 càng tốt (Phần cứng, mạng/ Phần mềm).
...

Đề thi tuyển dụng công ty Canon Vietnam - ENGLISH test for technical staff g3


Đề thi tuyển dụng vào canon đề cơ khí
ĐỀ THI IQ VÀO CANON GMAT TEST FOR TECHNICAL G2
Đề thi tuyển dụng vào canon english test for adm g2
Đề thi tuyển dụng vào canon GMAT TEST FOR TECHNICAL g3
UPDATING...
Tổng hợp bộ đề thi tuyển dụng công ty Canon Vietnam.

1: IQ, có 20 câu làm trong vòng 30′ (tìm hình, điền số còn trống, bài toán…)
2: Tiếng anh, 30 câu cũng trong 30′ (điền từ, đọc hiểu, đề ko khó).
3: Nghỉ giải lao chút, nghe giới thiệu về cty, vị trí ứng tuyển…Rồi chiến tiếp “Chuyên ngành”. Chuyên ngành có 10 câu, làm trong vòng 1h, chia làm 2 phần, làm 1 trong 2 hoặc cả 2 càng tốt (Phần cứng, mạng/ Phần mềm).
...

Đề thi tuyển dụng công ty Canon Vietnam - ENGLISH test for technical staff g3


Đề thi tuyển dụng vào canon đề cơ khí
ĐỀ THI IQ VÀO CANON GMAT TEST FOR TECHNICAL G2
Đề thi tuyển dụng vào canon english test for adm g2
Đề thi tuyển dụng vào canon GMAT TEST FOR TECHNICAL g3
UPDATING...

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: