Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm công chức địa chính (Update)


CÂU HỎI ÔN THI TRẮC NGHIỆM  CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH CẤP XÃ

Câu 137: Cơquan nào dưới đây chịu trách nhiệm giúp Chính phủthực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước ?
a. Văn phòng Chính phủ.
b. Tổng cục Quản lý đất đai.
c. BộTài nguyên và Môi trường.
d. Cả 3 cơquan trên

Câu 138: Cơquan nào sau đây có nhiệm vụquản lý các hoạt  động và công tác của công chức chuyên môn vềtài nguyên và môi trường cấp xã?
a.  Ủy ban nhân dân cấp xã
b.  Ủy ban nhân dân cấp huyện
c. Phòng Tài nguyên và Môi trường
d. Cả3 cơquan trên
Câu 139: Cơquan nào dưới  đây hướng dẫn lập quy hoạch, kếhoạch sửdụng  đất cấp tỉnh, cấp huyện ?
a. BộTài nguyên và Môi trường
b. UBND cấp tỉnh
c. SởTài nguyên và Môi trường
d. BộXây dựng
Câu 140: Thời hạn cho thuê  đất  đểxây dựng trụsởlàm việc của tổchức nước ngoài có; chức năng ngoại giao  (cơquan  đại diện ngoại giao, cơquan lãnh sự, cơquan  đại diện khác của nước ngoài có chức năng ngoại giao  được Chính phủViệt Nam thừa nhận; cơquan  đại diện của tổchức thuộc Liên hợp quốc, cơquan hoặc tổchức liên chính phủ, cơquan  đại diện của tổchức liên chính phủ  được Nhà nước Việt Nam cho thuê  đất)là bao nhiêu năm?
a. Không quá 20 năm
b. Không quá 50 năm
c. Không quá 70 năm
d. Không quá 99 năm
Câu 141: Cơquan nào dưới  đây chủtrì tổchức thẩm định quy hoạch, kếhoạch sửdụng đất vào mục đích quốc phòng?
a. Văn phòng Chính phủ.
b. Tổng cục Quản lý đất đai.
c. BộQuốc phòng.
d. BộTài nguyên và Môi trường
Câu 142: Cơquan nào dưới  đây chủtrì tổchức thẩm định quy hoạch, kếhoạch sửdụng đất vào mục đích an ninh?
a. BộCông an.
b. Bộ  Tài nguyên và Môi trường.
c. Tổng cục Quản lý đất đai

Tài liệu này do thành viên có TK Email (luumaiqldd@gmail.com) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Chuyên mục:

No comments: