EBOOK - Advanced Grammar in Use with Answers (Martin Hewings)


EBOOK - Advanced Grammar in Use with Answers A Self-Study Reference and Practice Book for Advanced Learners of English - Martin Hewings.

EBOOK - Ngữ pháp nâng cao được sử dụng với câu trả lời Sách tham khảo và tự học dành cho người học tiếng Anh nâng cao - Martin Hewings.

Một phiên bản cập nhật của Ngữ pháp nâng cao rất thành công trong sử dụng. Phiên bản thứ ba này, với câu trả lời, là lý tưởng cho việc tự học. Cuốn sách chứa 100 đơn vị tài liệu tham khảo và thực hành ngữ pháp, với hình ảnh và hình minh họa với đầy đủ màu sắc và bố cục thân thiện với người dùng. Đó là lý tưởng cho người học chuẩn bị cho các kỳ thi Cambridge Advanced, Thông thạo hoặc IELTS, và được Cambridge International Corpus thông báo, đảm bảo ngôn ngữ là xác thực và cập nhật. Các phiên bản không có câu trả lời hoặc có CD-ROM có sẵn để mua riêng.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: