Showing posts with label K. Dịch vụ. Show all posts
Showing posts with label K. Dịch vụ. Show all posts

Dịch vụ


Danh mục dịch vụ của EBOOKBKMT bao gồm:

A. Đặt banner quảng cáo, text link, back link và đăng tin quảng bá website.
B. Nhận tìm kiếm, hỗ trợ download tài liệu nghiên cứu làm đồ án, luận văn, báo cáo.
C. Nhận giới thiệu và review sách mới xuất bản cho các tác giả, nhà xuất bản để tăng doanh thu bán sách.

A. ĐẶT BANNER QUẢNG CÁO, TEXT LINK VÀ ĐĂNG TIN QUẢNG BÁ WEBSITE

Bảng giá quảng cáo EBOOKBKMT (Cập nhật ngày 10/02/2020)

EBOOKBKMT là website hàng đầu về chia sẻ tài liệu miễn phí và kiến thức chuyên ngành kỹ thuật xoay quanh các lĩnh vực điện - điện tử - điện tự động hóa, nhiệt - lạnh, thủy lực - khí nén, cơ khí - ô tô, công nghệ xi măng …

Chỉ số Alexa tại Việt Nam tính đến ngày 10/02/2020 của EBOOKBKMT3768.
Để giúp các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu sản phẩm và dịch vụ của mình tới đông đảo độc giả, khách hàng, EBOOKBKMT kính gửi quý doanh nghiệp bảng giá quảng cáo và các vị trí đặt quảng cáo trên website.

M_tả
Chuyên mục:

K. Dịch vụ