EBOOK - Sổ tay tra cứu thiết bị cung cấp điện


1-1 Các hệ số tính toán của các nhóm thiết bị điện 4
1-2 Giá trị ksd và cos của các hộ tiêu thụ điện 7
1-3 Trị số trung bình của hệ số k nc, cos và Max của một số xí nghiệp 8
1-4 Suất phụ tải của một số phân xưởng 8
1-5 Suất phụ tải chiếu sáng của một số phân xuởng (dùng đèn sợi đốt) 8
1-6 Trị số trung bình ksd và  cos của các nhóm thiết bị 9
1-7 Suất phụ tải chiếu sáng cho các khu vực 10
1-8 trị số trung bình knc, cos của một phân xưởng 10

1-9 trị số trung bình Tmax và  cos của các xí nghiệp
1-10 Bảng tính nhq* theo n* và P*12
1-11 Bảng tra trị số Kmax theo KSd và nhq 13
1-12 Tủ phân phối động lực loại СП-58 do Liên Xô chế tạo 14
1-13 Tủ phân phối động lực loại СП-62 và СПY-62 do Liên Xô chế tạo 14
1-13b Tủ phân phối điện áp thấp loại ПP do Liên Xô chế tạo 15
1-14 Máy biến áp ba pha hai cuộn dây do Liên Xô chế tạo 16
1-15 Máy biến áp ba pha hai cuộn dây do Việt Nam chế tạo 17
1-16 Thông số kỹ thuật máy biến áp phân phối do ABB chế tạo 18
1-17 Giá tiền máy biến áp phân phối 3 pha do Việt Nam chế tạo 19

1-18 Máy biến áp phân phối 35/0,4 kV, điện áp điều chỉnh  %,52x2 do ABB chế tạo 20
1-19 Máy biến áp ba pha hai dây quấn do Nhà máy Thiết bị điện  chế tạo (THIBIDI)  20
1-20 Máy biến áp phân phối hai cấp điện áp do công ty Thiết bị điện Ðông Anh chế tạo  21
1-21 Máy biến áp trung gian 22635 /kV do công ty Thiết bị diện ÐôngAnh chế tạo  23
1-22 Máy biến điện áp đo lường do Siemens chế tạo 24
1-23 Máy biến điện áp đo lường do Liên Xô chế tạo 25

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: