GIÁO TRÌNH - Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối - PGS.TS Nguyễn Văn Tiến


Giáo trình được biên soạn với cách tiếp cận tịnh tiến, trong mỗi chương đều trình bày các tình huống ứng dụng sât thực tế, với kiến thức và kỹ năng giao dịch ngoại hối một cách toàn diện, hiện đại và có hệ thống. Những nội dung chính được trình bày trong giáo trình như sau: Tổng quan về thị trường ngoại hối - Forex, những vấn đề cơ bản trong kinh doanh ngoại hối, giao dịch ngoại hối giao ngay, giao dịch ngoại hối kỳ hạn, giao dịch hoán đổi ngoại hối, giao dịch tiền tệ tương lai, giao dịch quyền chon tiền tệ, thị trường ngoại hối Việt Nam - VinaForex.
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

CHƯƠNG 2. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG KINH DOANH NGOẠI HỐI

CHƯƠNG 3. GIAO DỊCH NGOẠI HỐI GIAO NGAY

CHƯƠNG 4. GIAO DỊCH NGOẠI HỐI KỲ HẠN

CHƯƠNG 5. GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI NGOẠI HỐI

CHƯƠNG 6. GIAO DỊCH TIỀN TỆ TƯƠNG LAI

CHƯƠNG 7. GIAO DỊCH QUYỀN CHỌN TIỀN TỆ 

CHƯƠNG 8. THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VIỆTNAM

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: