ĐỒ ÁN - Khảo sát độ êm dịu chuyển động của xe matiz (Thuyết minh + Bản vẽ)


Ngành vận tải là một trong những ngành mà không một nền kinh tế nào trên thế giới nào có thể thiếu. Con người chúng ta không thể phủ nhận rằng một xã hội càng phát triển bao nhiêu thì nhu cầu giao lưu con người cũng như trao đổi hàng hóa lại càng quan trọng bấy nhiêu. Và trong các phương tiện giao thông vận tải thì sự đóng góp của ô tô là là rất lớn. Ô tô là một phương tiện giao thông thuận tiện nhất trên thế giới và đóng một vai trò hết sức quan trọng trong mọi nền kinh tế.

Ở nước ta hiện nay việc sở hữu một chiếc xe cũng không còn là việc quá khó với sự cho phép nhập khẩu xe nguyên chiếc về Việt Nam và sự tham gia của nhiều nhà phân phối số lượng xe của nước ta cũng tăng rất nhanh, đồng thời sự đa dạng về sản phẩm giúp cho người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn hơn. Hơn nữa, việc cho phép nhập khẩu với nhiều chính sách ưu đãi riêng đối với ngành công nghiệp ô tô trong nước cũng có sự phát triển nhất định, các loại xe được lắp ráp phong phú và tỷ lệ nội địa hóa tăng cao, chất lượng những chiếc xe lắp ráp không kém nhiều so với những chiếc xe nhập khẩu.

Sự đa dạng và phong phú của các chủng loại xe như vậy khiến cho việc đánh giá chúng trở nên khá phức tạp và rất quan trọng. Ngoài những yếu tố đánh giá về động cơ, một trong những đánh giá mà được rất nhiều người quan tâm đó là đánh giá về hệ thống treo vì đây là hệ thống ảnh hưởng nhiều nhất đến người và hàng hóa trên xe. Trong các đánh giá về hệ thống treo thì độ êm dịu chuyển động là sát đáng nhất vì đó là cách đánh giá thiết thực nhất đối với người và hàng hóa trên xe
Đồ án “Khảo sát độ êm dịu của xe Matiz” được thực hiện nhằm mục đích tính toán và khảo sát sự dao động của xe Matiz trong các điều kiện khác nhau và đưa ra những đánh giá về độ êm dịu của nó. 

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Trang nhiệm vụ luận văn tốt nghiệp

Danh mục các bảng

Danh mục các hình vẽ, đồ thị

Mục lục

Mở đầu 01

Chương 1. Tổng quan 03

1.1. Dao động ô tô và độ êm dịu chuyển động của ô tô 03

1.1.1. Dao động của xe 03

1.1.2. Chỉ tiêu đánh giá độ êm dịu

1.2. Đặc điểm kết cấu hệ thống treo Matiz. 15

1.2.1. Hệ thống treo trước 15

1.2.2. Hệ thống treo sau. 18

1.2.3. Kết cấu của các phần tử chính trong hệ thống treo xe Matiz. 19

Chương 2. Mô hình khảo sát dao động ô tô 26

2.1. Mô hình dao động tương đương để khảo sát độ êm dịu chuyển động 26

2.1.1. Các loại mô hình 26

2.1.2. Các tham số của mô hình 30

2.1.3. Các giả thiết khi xây dựng mô hình 38

2.2. Mô hình toán mô tả dao động của ô tô 42

2.2.1. Thiết lập hệ phương trình vi phân mô tả dao động của hệ 42

2.2.2. Giải hệ phương trình vi phân mô tả dao động của hệ 49

Chương 3. Khảo sát độ êm dịu chuyển động của xe Matiz bằng SAP-2000 51

3.1. Cơ sở xây dựng mô hình tính dao động ô tô bằng phần mềm SAP 51

3.1.1. Giới thiệu phần mềm SAP 2000 và khả năng ứng dụng của phần mềm SAP 2000 trong nghiên cứu dao động ô tô 51

3.1.2. Trình tự giải bài toán dao động bằng SAP 55

3.1.3. Các tham số của mô hình dao động trong SAP-2000 56

3.2. Xây dựng mô hình khảo sát dao động bằng SAP-2000 cho xe Matiz 63

3.2.1. Thông số vào 63

3.2.2. Mô hình khảo sát dao động bằng SAP-2000 65

3.2.3. Các kết quả ra của mô hình 69

3.2.4. Kết quả khảo sát 73

3.3. Xác định một số thông số đánh giá độ êm dịu chuyển động của ôtô Matiz. 77

Kết luận 80

Phụ lục 82

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: