ĐỒ ÁN - Thiết kế hệ thống treo cho ôtô chở khách loại nhỏ (Thuyết minh + Bản vẽ)


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

Chương 1. ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. Khái quát chung về đề tài thiế kế 3

1.1.1. Hệ thống treo huy động 4

1.1.2. Hệ thống treo tích cực 5

1.1.3. Hệ thống treo điều chỉnh 5

1.1.4. Các hệ thống treo bán tích cực 5

1.1.5. Nguyên tắc và vai trò hệ thống treo 7

1.2. Phân loại hệ thống treo 7 4

1.2.1. Theo cấu tạo phần tử hướng 8 7

1.2.2. Theo cấu tạo phần tử đàn hồi 8 7

1.2.3. Theo phương pháp giạp tắt dao động 8 10

1.3. Yêu cầu 9

1.4. Hệ thống treo sau xe Matiz 9 11

1.4.1. Đặc điểm kết cấu của một số chi tiết thuộc hệ thống treo xe Matiz 11

1.5. Xác định thông số đàu vào 15 12

Chương 2. PHÂN TÍCH CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ 16 13

2.1. Mục đích yêu cầu thiết kế 16 13

2.2. Các phương án thiết kế 17 15

2.3. Chọn phương án thiết kế 19 15

Chương 3. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG TREO 20 24

3.1. Xác định thông số cơ bản của hệ thống treo 20 24

3.2. Khảo sát dao động 23 25

3.3. Tính toán thiết kế các bộ phận của hệ thống treo 28 27

KẾT LUẬN 39

TÀI LIỆU THAM KHẢO 40

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: