SÁCH - Tính toán máy nâng chuyển (Ths. Phạm Đức)


Tài liệu này giới thiệu cấu tạo, nguyên lí làm việc và cơ sở tính toán thiết kế các bộ phận chủ yếu của máy nâng và vận chuyển. Cuốn sách này cũng có thể giúp cho các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật có thêm tài liệu tham khảo khi tính toán, thiết kế và sử dụng một số loại máy nâng và vận chuyển.

Trong quá trình biên soạn và in ấn khó tránh khỏi thiếu sót, tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp về nội dung và hình thức để tài liệu ngày càng hoàn thiện hơn.

NỘI DUNG:

Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
Chương 2. CÁP - RÒNG RỌC - TANG - PALĂNG
Chương 3. CÁC THIẾT BỊ PHANH HÃM
Chương 4. CẦU TRỤC
Chương 5. CẦN TRỤC THÁP
Chương 6. BĂNG TẢI
Chương 7. VÍT TẢI.
...

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

No comments: