TÀI LIỆU - Bồi dưỡng năng lực nghề cho giảng viên, giáo viên dạy nghề - Modun Điều khiển PLC và biến tần của hãng Mitsubishi (Tổng cục dạy nghề)


Phương pháp kết nối plc với biến tần

Gồm có các phần để chúng ta xử lý sau:

- Cấu hình phần cứng
- Giao thức truyền thông
- Cấu hình lại biến tần
- Plc mitsubishi Software (Send)
- Plc mitsubishi Software (Read )


Lập trình plc điều khiển biến tần

Các bước thiết lập

1. Cấu hình phản ứng plc mitsubishi

Theo hình ở dưới thì hai chân giữa của chân RJ45 sẽ đảm nhiệm chức năng chân cộng và chân trừ.

2.Giao thức truyền thông

Khi kết nối thì các bạn hãy nhớ lưu ý rằng giao thức này để tránh nhầm lẫn trong các trường hợp như: 7,N,2,38400, ACCII

3.Cấu hình lại cho Biến tần

Chúng ta đều biết để biến tần nhận được tín hiệu từ hệ thống điều khiển plc mitsubishi thì chúng ta cần phải khai báo các thông số.

02.00 = 3: Source of First Master Frequency Command
3: RS-485 (RJ-45) communication

02.01 = 3 : Source of First Operation Command
3: RS-485 (RJ-45) communication. Keypad STOP/RESET enabled.

09.00 = 2: Communication Address
Tôi lấy là 2

09.01 = 3: Transmission Speed
3: Baud rate 38400bps (max speed for some inverters)

9.04 = 0 : Communication Protocol
0: 7,N,2 (Modbus, ASCII)

4. PLC Software (Send).

Nếu muốn truyền dữ liệu bằng cổng RS485 của PLC, chúng ta phải dùng lệnh MODWR (API 101) và cờ M1122 để kích hoạt lệnh truyền thông.

Giải thích câu lệnh:

MODWR S1 S2 N
S1 = Device Address of the slave (= 2 như ta đã làm ở bước 3, 4 và 5)
S2 = Data Address of the slave (H2001 dùng để thay đổi tần số)
N = Data to be written (just 1 word)

5. PLC Software (Read )

Phần này ta cũng làm tương tự như ở bước 4 nhé các bạn.Chỉ sử dụng thêm 2 thanh ghi dữ liệu đó chính là D1050 to D1055.Đây là nơi để chúng ta lưu trữ dữ liệu vừa nhận được.

Ý nghĩa lệnh MODRD:

MODWR S1 S2 N
S1 = Device Address of the slave (= 2 như ta đã làm ở bước 3, 4 và 5)
S2 = Data Address of the slave (H2001 dùng để thay đổi tần số)
N = Data to be read (3 words)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

No comments: