Tài liệu thực hành System Center 2012 R2


System Center 2012 là bộ công cụ giúp các chuyên gia CNTT giải quyết những thách thức về nhu cầu phát triển và mở rộng hệ thống mạng doanh nghiệp như: tự động hóa quản lý công việc, quản lý nhiều hệ thống, chẩn đoán và giải quyết các vấn đề liên quan đến toàn bộ hệ thống mạng doanh nghiệp…

Bộ System Center 2012 bao gồm 5 nhóm sản phẩm chính:

System Center Opeartion Manager (SCOM): cung cấp những thông tin và giám sát những hoạt động của các máy tính, thiết bị Hardware trong môi trường doanh nghiệp.

System Center Data Protection Manager (SCDPM): cung cấp giải pháp toàn diện về việc bảo vệ các thông tin trên máy tính đồng thời tránh những rủi ro và là phương tiện cần thiết cho việc Backup-Recovery.

System Center Reporting Manager (SCRM): cung cấp giải pháp về báo cáo dữ liệu cho toàn bộ hệ thống mạng.

System Center Virtual Machine Manager (SCVMM): cung cấp giải pháp quản lý toàn bộ hệ thống máy ảo.

System Center Configuration Manager (SCCM): SCCM cho người quản trị xây dựng, triển khai và quản trị hệ thống mạng có quy mô lớn, SCCM giúp phân phối các packages, thu thập, thống kê các thông tin về Hardware và Software trên Client, phân phối các Packages Updates, Remote Administering để quản trị Client, triển khai cài đặt hệ điều hành, quản lí các thiết bị mobile…Ngoài việc quản trị các máy Client thì SCCM hỗ trợ cho việc quản lí và chia Site, quản trị trên các hệ thống có quy mô lớn.


M_tả

Không có nhận xét nào: