EBOOK - Kent and Riegel's Handbook of Industrial Chemistry and Biotechnology - James A. Kent Ph.D. (eds.)


EBOOK - Cẩm nang về hóa học công nghiệp và công nghệ sinh học của Kent và Riegel

Do James A. Kent biên soạn, tiến sĩ

Dựa trên mười phiên bản tham khảo trước đó, James A. Kent giới thiệu một cuốn cẩm nang hai tập chưa từng có và toàn diện cần thiết cho nhiều cá nhân, từ những người tham gia trực tiếp vào ngành hóa chất, đến những người khác tham gia vào các lĩnh vực liên quan như sản xuất, giám sát quá trình, và phát triển quy trình. Nó không chỉ cung cấp khoa học và công nghệ cơ bản cho các ngành công nghiệp quan trọng, mà còn bao quát rộng rãi các chủ đề hỗ trợ quan trọng.

Kết hợp các công nghệ và thông tin hiện tại và có liên quan nhất
Kỹ thuật xanh và hóa học
Xúc tác thực tế
Sử dụng sinh khối
Nguyên tắc cơ bản về công nghệ nano
Công nghệ sinh học

Cuốn cẩm nang này cung cấp thông tin sâu rộng về nhựa, cao su, chất kết dính, sợi dệt, hóa dược, hóa chất hữu cơ tổng hợp, xà phòng và chất tẩy rửa, cũng như các loại hóa học công nghiệp chính khác. Có sự bao quát chi tiết về công nghệ sử dụng than, thuốc nhuộm và trung gian thuốc nhuộm, clo-kiềm và hóa chất nặng, sơn và chất màu, chất nổ hóa học, nhiên liệu đẩy, dầu mỏ và hóa dầu, khí tự nhiên, khí công nghiệp, sản phẩm nitơ tổng hợp, chất béo và dầu, lưu huỳnh và axit sunfuric, phốt pho và phốt phát, các sản phẩm gỗ và chất làm ngọt.

Phạm vi rộng và chất lượng vô song, phiên bản thứ mười một của Cẩm nang Công nghệ sinh học và Công nghệ sinh học Kent và Riegel, là tài liệu tham khảo thiết yếu cho tất cả các chuyên gia trong lĩnh vực Hóa học công nghiệp. Bao gồm một loạt các chủ đề được thảo luận thường xuyên, James A. Kent đã hùng hồn biên soạn tài liệu tham khảo đáng tin cậy và dễ tiếp cận nhất hiện nay.

Giới thiệu về biên tập viên

James A. Kent có nhiều kinh nghiệm làm kỹ sư hóa học và giáo dục kỹ thuật. Gần đây nhất, ông là Giáo sư Chrysler và Trưởng khoa Kỹ thuật và Khoa học tại Đại học Detroit Mercy và trước đó, ông là Giáo sư và Trưởng khoa Kỹ thuật tại Đại học Công nghệ Michigan, và Giáo sư Kỹ thuật Hóa học và Phó Trưởng khoa Nghiên cứu và Sau đại học. tại Đại học West Virginia. Kinh nghiệm của tiến sĩ Kent Kent bao gồm các nhiệm vụ như Kỹ sư nghiên cứu và Trưởng nhóm nghiên cứu tại Công ty hóa chất Dow và Monsanto. Ông cũng từng là biên tập viên của phiên bản thứ sáu đến thứ chín của Sổ tay. Bác sĩ Kent là thành viên lâu năm của AIChE.

NỘI DUNG 

1 Recent History of the Chemical Industry* 1973 to the Millenium: The New Facts of World Chemicals Since 1973
2 Economic Aspects of the Chemical Industry
3 Safety Considerations in the Chemical Process Industries
4 Managing an Emergency Preparedness Program
5 Applied Statistical Methods and the Chemical Industry
6 Green Engineering-Integration of Green Chemistry, Pollution Prevention, and Risk-Based Considerations
7 Industrial Catalysis: A Practical Guide
8 Environmental Chemical Determinations
9 Nanotechnology: Fundamental Principles and Applications
10 Synthetic Organic Chemicals
11 Chemistry in the Pharmaceutical Industry
12 Manufactured Textile Fibers
13 Dye Application, Manufacture of Dye Intermediates and Dyes
14 The Chemistry of Structural Adhesives: Epoxy, Urethane, and Acrylic Adhesives
15 Synthetic Resins and Plastics
16 Rubber
17 The Agrochemical Industry
18 Petroleum and Its Products
19 Coal Technology for Power, Liquid Fuels, and Chemicals
20 Natural Gas
21 The Nuclear Industry
22 Synthetic Nitrogen Products
23 Phosphorus and Phosphates
24 Fertilizers and Food Production
25 Sulfur and Sulfuric Acid
26 Salt, Chlor-Alkali, and Related Heavy Chemicals
27 Industrial Gases
28 Wood and Wood Products
29 Pigments, Paints, Polymer Coatings, Lacquers, and Printing Inks
30 Industrial Biotechnology: Discovery to Delivery
31 Industrial Enzymes and Biocatalysis
32 Industrial Production of Therapeutic Proteins: Cell Lines, Cell Culture, and Purification
33 Biomass Conversion
34 Animal and Vegetable Fats, Oils, and Waxes
35 Sugar and Other Sweeteners
36 Soap, Fatty Acids, and Synthetic Detergents
37 Chemical Explosives and Rocket Propellants

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: