ĐỒ ÁN - Nghiên cứu sự biến đổi tình trạng kỹ thuật hệ thống lái trên ô tô FORTUNER 2009 (TM + BV)


LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1 3
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TOYOTA FORTUNER 2009 3
1.1. Mục đích ý nghĩa đề tài 3
1.2. Giới thiệu ô tô TOYOTA  FORTUNER 4
1.2.1. Các thông số kỹ thuật chính của ôtô TOYOTA FORTUNER 4
1.2.2. Khái quát hệ thống lái trên ô tô TOYOTA FORTUNER 2009 6
1.3. Lý thuyết chung về hệ thống lái 7
1.3.1. Công dụng, phân loại, yêu cầu 7
1.3.2. Liên kết hệ thống lái với hệ thống treo 9
1.3.3. Các chi tiết và bộ phận chính của hệ thống lái 10
1.3.4. Trợ lực lái 15

CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH KẾT CẤU HỆ THỐNG LÁI TRÊN Ô TÔ TOYOTA FORTUNER 2009 20
2.1. Giới thiệu tổng quát về hệ thống lái ô tô Toyota Fortuner. 20
2.2. Các thông số kỹ thuật chính của các chi tiết trên hệ thống lái ô tô Toyota Fortuner 2009 21
2.3. Kết cấu và nguyên lý làm việc của hệ thống lái ô tô Toyota Fortuner 23
2.3.1. Vành tay lái 23
2.3.2. Trục lái và trục các đăng của hệ thống lái Toyota Fortuner 24
2.3.3. Cơ cấu lái 25
2.3.4. Dẫn động lái 26
2.3.5. Trợ lưc lái 27
Nguyên lý hoạt động của bơm trợ lực thủy lực: 28
Nguyên lý hoạt động: 31

CHƯƠNG 3 TÍNH TOÁN KIỂM NGHIỂM HỆ THỐNG LÁI Ô TÔ TOYOTA FORTUNER 2009 34
3.1. Các thông số chính của hệ thống lái ô tô Toyota Fotuner 2009 34
3.2. Xác định mômen cản quay vòng của các bánh xe dẫn hướng 34
3.3. Xác định lực cần thiết tác dụng lên vô lăng 37
3.4. Tính toán kiểm nghiệm bền dẫn động lái 38
3.4.1. Tính toán kiểm nghiệm bền dẫn động lái khi ô tô quay vòng tại chỗ 38
3.4.2. Tính toán kiểm nghiệm dẫn động lái khi ô tô phanh với cường độ cao 41
3.5. Tính toán kiểm tra hình thang lái 42
3.5.1. Cơ sở lý thuyết 42
3.5.2. Tính toán kiểm tra động học quay vòng 43

CHƯƠNG 4 KHAI THÁC HỆ THỐNG LÁI TRÊN Ô TÔ TOYOTA FORTUNER 2009 45
4.1. Chẩn đoán những hư hỏng của hệ thống lái ôtô Toyota Fotuner 2009 và biện pháp khắc phục 45
4.1.1. Độ rơ vành tay lái tăng 45
4.1.3. Áp suất của trợ lực lái thủy lực hệ thống lái không ổn định 46
4.2. Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống lái ô tô Toyota Fortuner 2009 48
4.2.1. Bảo dưỡng kỹ thuật hệ thống lái 48
4.2.1. Sữa chữa các chi tiết trong hệ thống lái 48

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: