ĐỒ ÁN - Ứng dụng bộ điều khiển PID mờ ổn định điện áp cho nghịch lưu đa mức


Hiện nay đó có nhiều bộ điều khiển cho bộ nghịch lưu đa mức như: sử dụng kỹ thuật PWM, kỹ thuật điều chế độ rộng xung dùng sóng mang (CBPWM), kỹ thuật điều chế vector không gian (SVPWM), hay bộ điều khiển kinh điển PID .... Tuy nhiên, với một đối tượng có cấu trúc phức tạp, yêu cầu đầu ra khắt khe như bộ nghịch lưu đa mức thì cần phải thay thế một bộ điều khiển khác. 

Với các lý do trên, tác giả đó lựa chọn đề tài: “Ứng dụng bộ điều khiển PID mờ ổn định điện áp cho bộ nghịch lưu đa mức”. 

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: