Đề cương thi công chức luật cán bộ công chức câu hỏi và trả lời


Câu 1: Nội dung của luật CB-CC? Ý nghĩa của luật CB-CC?

ĐA:

1. Nội dung của luật cán bộ, công chức:

- Quy định về cán bộ, công chức;
- Quy định bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức;
- Quy định quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức;
- Quy định điều kiện bảo đảm thi hành công vụ;
- Quy định khen thưởng và xử lý cán bộ, công chức;
-vv…


2. Ý nghĩa của luật CB-CC:

Ở bình diện chung có thể thấy:
- Sự ra đời của luật CB-CC đã tạo ra cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động công vụ ở nước ta, tác động lớn đến đời sống chính trị - xã hội, góp phần tích cực vào việc đổi mới tư duy sáng tạo, kiến thưc chuyên môn của cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu của tiến trình đẩy mạnh côn nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước.
- Mặt khác,Cán bộ - công chức tạo ra công cụ hữu hiệu để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động cua cơ quan nhà nước nói riêng, của bộ máy nhà nước, các thể chế trong hệ thống chính trị nói chung, góp phần vào việc đổi mới hệ thống chính trị và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; xây dựng một nền hành chính trong sạch, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với xu hướng chuyển nền hành chính từ quản lý sang nền hành chính phục vụ.
- Văn bản luật này cũng tạo cơ sở pháp lý có giá trị cao nhằm xây dựng và quản lý đội ngủ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới.
Ở bình diện cụ thể:
- Với việc thu hẹp phạm vi điều chỉnh so với pháp lệnh cán bộ, công chức (sửa đổi, bổ sung 2003), loại đối tượng viên chức ra khỏi đối tượng điều chỉnh của luật sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức cũng như hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích sự phát triển của đơn vị sự nghiệp, tạo cơ chế quản lý phù hợp đối với đội ngủ viên chức sự nghiệp.
- Bên cạnh đó, với việc phân chia rõ cán bộ, công chức các cấp trong hệ thông CQNN (từ Trung ương đến cấp xã”, các điều kiện để thi hành công vụ, thanh tra công vụ… sẽ giúp cho công tác quản lý cán bộ, công chức các cấp trong hệ thống chính trị hiệu quả hơn.
- Việc luật hóa những vấn đề liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã có tác động rất lớn đến hệ thống chính quyền cơ sở, tạo sự ổn định về mặt chính trị đối với cán bộ, công chức cấp xã, đồng thời khắc phục tình trạng “phình” biên chế ở cấp xã hiện nay.
- Những quy định của luật sẽ tránh được sự hiểu sai, tạo ra việc áp dụng thống nhất từ trung ương đến địa phương thông qua những quy định cụ thể về quyền hạn nghĩa vụ của cán bộ, công chức , của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị… đồng thời đề cao vai trò quản lý của cơ quan, tổ chức các cấp trong quản lý cán bộ, công chức thuộc quyền.

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Tấn Hiện) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: