KHẢO SÁT HIỆU GIÁ KHÁNG THỂ CHỐNG BỆNH NEWCASTLE VÀ NĂNG SUẤT TRÊN GÀ LƯƠNG PHƯỢNG TẠI TRẠI GÀ HỒNG CHÍCH


Để theo kịp xu thế đi lên của đất nước ngành chăn nuôi gà đã có nhiều cải tiến về kỹ thuật, cải thiện tiểu khí hậu chuồng nuôi, nâng cao con giống, … nhằm đạt được năng suất cao nhất. Tuy nhiên người chăn nuôi vẫn còn gặp nhiều khó khăn do gà có sức đề kháng với bệnh thay đổi, phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết khí hậu, điều kiện chăn nuôi và đặc biệt là dịch bệnh vẫn thường xảy ra, mặc dù đã tiêm phòng vaccine và có biện pháp phòng ngừa. Một trong những bệnh nguy hiểm nhất thường xảy hơn so với các bệnh khác là bệnh Newcastle.

Đây là bệnh do virus gây ra, xảy ra ở mọi lứa tuổi của gà, bệnh phát triển rất nhanh, tỷ lệ chết có thể lên đến 100%, ở nước ta bệnh xảy ra ở nhiều địa phương từ Bắc vào Nam. Khi gà mắc bệnh có những triệu chứng về hô hấp, tiêu hóa, thần kinh (Nguyễn Thị Phước Ninh, 2005). Bệnh có ảnh hưởng lớn đến khả năng sản xuất, khả năng tăng trưởng và làm thiệt hại nặng nề cho người chăn nuôi. Bệnh Newcastle hiện nay đang là mối quan tâm hàng đầu trong chăn nuôi gà, bệnh còn là mối nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng gây ô nhiễm môi trường và sức khoẻ cộng đồng.

NỘI DUNG:

Chương 1 MỞ ĐẦU ...................................................................................................... 1
1.1 Đặt vấn đề ................................................................................................................... 1
1.2 Mục đích..................................................................................................................... 2
1.3 Yêu cầu ....................................................................................................................... 2
Chương 2 TỔNG QUAN ............................................................................................... 3
2.1 Sơ lược về hệ thống miễn dịch................................................................................... 3
2.1.1 Khái niệm về miễn dịch .......................................................................................... 3
2.1.2 Miễn dịch tự nhiên (không đặc hiệu) ...................................................................... 3
2.1.3 Miễn dịch thu được (đặc hiệu) ................................................................................ 3
2.2 Đặc điểm của hệ thống miễn dịch trên gia cầm ......................................................... 4
2.2.1 Cơ quan dạng lympho ............................................................................................. 4
2.2.1.1 Cơ quan dạng lympho trung ương ........................................................................... 4
2.2.1.2 Cơ quan lympho địa phương ................................................................................ 5
2.2.2 Hệ thống tế bào có chức năng miễn dịch ................................................................ 6
2.3 Bệnh Newcastle (dịch tả gà, gà rù) ............................................................................ 7
2.3.1 Định nghĩa ............................................................................................................... 7
2.3.2 Lịch sử bệnh ............................................................................................................ 7
2.3.3 Căn bệnh học ........................................................................................................... 7
2.3.3.1 Phân loại ............................................................................................................... 7
2.3.3.2 Hình thái và cấu trúc ............................................................................................ 8
2.3.3.3 Nuôi cấy ............................................................................................................... 8
2.3.3.4 Độc lực của virus ................................................................................................. 9
2.3.3.5 Sức đề kháng ........................................................................................................ 9
2.3.3.6 Truyền nhiễm học .............................................................................................. 10
2.3.4 Cơ chế sinh bệnh ................................................................................................... 11
2.3.5 Triệu chứng và bệnh tích...................................................................................... 11
2.3.5.1 Triệu chứng ........................................................................................................ 11
2.3.5.2 Bệnh tích ........................................................................................................... 13
2.3.6 Chẩn đoán.............................................................................................................. 14
2.3.7 Điều trị .................................................................................................................. 15
2.3.8 Phòng bệnh ............................................................................................................ 15
2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng miễn dịch của Newcatle................... 16
2.4.1 Con giống và lứa tuổi. ........................................................................................... 16
2.4.2 Hàm lượng kháng thể mẹ truyền ........................................................................... 16
2.4.3 Dinh dưỡng ........................................................................................................... 16
2.4.4 Ngoại cảnh ............................................................................................................ 18
2.4.5 Vaccine và đường cấp ........................................................................................... 18
2.5 Vaccine ..................................................................................................................... 18
2.5.1 Khái niệm về vaccine ............................................................................................ 18
2.5.2 Tiêu chuẩn đánh giá vaccine ................................................................................. 19
2.5.3 Những điều cần chú ý khi sử dụng vaccine .......................................................... 19
2.6 Giới thiệu về giống gà Lương Phượng và cách chọn gà con ................................ 20
2.7 Sơ lược về kỹ thuật chăm sóc tại trại ....................................................................... 21
2.7.1 Chuồng trại và trang thiết bị ................................................................................. 21
2.7.2 Chăm sóc và nuôi dưỡng ....................................................................................... 22
2.7.3 Vệ sinh thú y ......................................................................................................... 24
2.8 Một số nghiên cứu có liên quan .............................................................................. 25
Chương 3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ........................................................... 26
3.1 Thời gian và địa điểm ............................................................................................... 26
3.2 Đối tượng khảo sát. .................................................................................................. 26
3.3 Nội dung khảo sát ..................................................................................................... 26
3.4 Phương pháp tiến hành ............................................................................................. 26
3.4.1 Nội dung 1 Khảo sát hiệu giá kháng thể chống bệnh Newcastle. ......................... 26
3.4.1.1 Vật liệu và hóa chất ............................................................................................ 28
3.4.1.2 Phương pháp lấy mẫu ......................................................................................... 28
3.4.1.3 Chuẩn bị huyễn dịch hồng cầu 1 %.................................................................... 29
3.4.1.4 Phản ứng ngưng kết hồng cầu HA ..................................................................... 30
3.4.1.5 Xác định HGKT chống bệnh Newcastle ............................................................ 32
3.4.2 Nội dung 2 Năng suất của đàn gà ......................................................................... 35
3.5 Xử lý số liệu.............................................................................................................. 35
Chương 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ................................................................... 36
4.1 Hiệu giá kháng thể và %CD chống bệnh Newcastle ............................................... 36
4.3 Năng suất của đàn gà................................................................................................ 39
4.3.1 Trọng lượng bình quân .......................................................................................... 39
4.3.2 Tăng trọng tuyệt đối ............................................................................................. 42
4.3.3 Hệ số chuyển biến thức ăn .................................................................................... 44
Chương 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ....................................................................... 46
5.1 Kết luận .................................................................................................................... 46
5.2 Đề nghị ..................................................................................................................... 46
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................................... 47
PHỤ LỤC ................................................................................................................................ 51

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Ngọc Khen) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: