VIDEO - Kiểm tra khe hở bạc gối sau của Tuabin hơi nước (Rear bearing - Br #2)


Cấu tạo của Tuabin hơi nước.

Tuốc bin là một động cơ nhiệt, trong đó nhiệt năng của dòng hơi được biến thành động năng, khi dòng hơi chuyển động qua các rãnh thì động năng sẽ biến thành cơ năng tác động lên cánh động làm cho Tuốc bin quay.

Mọi tuốc bin đều có hai phần: phần động và phần tĩnh. Tổ hợp tất cả các phần bất động gọi là stato của tuốc bin, phần quay gọi là rô to. Tổ hợp dãy ống phun bất động lắp trong hộp ống phun hay bánh tĩnh với dãy cánh động quay lắp trên đĩa kế tiếp theo đường hơi đi gọi là  tầng tuốc bin. Tầng đầu gọi là tầng điều chỉnh, tầng thứ hai gọi là tầng không điều chỉnh thứ nhất, các tầng còn lại trừ tầng cuối gọi là tầng trung gian.
Ở mỗi dãy ống phun dòng hơi được gia tốc trong các rãnh ống phun đã được định hình và hướng vào các rãnh nằm giữa các cánh quạt động. Lực do dòng hơi tác động lên cánh động sẽ làm quay đĩa và trục.


Tổ hợp dãy ống phun bất động lắp trong hộp ống phun hay là bánh tĩnh với dãy cánh động quay lắp trên đĩa kế tiếp (theo đường hơi đi) được gọi là tầng tuốc bin. Tầng đầu gọi là tầng điều chỉnh, tầng thứ hai gọi là tầng không điều chỉnh thứ nhất, các tầng còn lại gọi là tầng trung gian, và tầng cuối cùng.

Ở mỗi dãy ống phun dòng hơi được gia tốc trong các rãnh ống phun đã được định hình và hướng vào các rãnh nằm giữa các cánh quạt động. Lực dòng hơi tác dụng lên cánh động sẽ làm quay đĩa và trục.

Hơi đi từ tầng thứ nhất đến tầng cuối thì áp suất của nó sẽ giảm dần, thể tích riêng tăng nhanh, do đó phải tăng tiết diện của rãnh trong dãy ống phun và cánh động tức là tăng chiều cao cánh quạt và đường kính trung bình của tầng.

Ở đầu mút phía trước của rôto có ghép nối thêm một đoạn trục, trên đó lắp thêm chốt van an toàn để tác dụng lên van stôp và điều chỉnh nhằm giảm lưu lượng hơi đi vào tuốc bin khi tần số quay vượt quá tần số quay định mức 10-12%.

Đoạn trục ghép được nối với trục của bơm dầu chính bằng khớp nối mềm. Bơm dầu chính được cung cấp dầu vào hệ thống bôi trơn các paliê tuốc bin máy phát (với áp suất 0,15 MPa) và vào hệ thống điều chỉnh (với áp suất 2 MPa) để tự động duy trì tần số quay đã cho của rô to tuốc bin. Bộ cảm biến tần số quay là bộ điều tốc đàn hồi quay nhanh lắp trên đầu mút trục bơm. Rô to tuốc bin nối với rô to máy phát bằng khớp trục nửa mềm.

Stato của tuốc bin bao gồm thân máy, các hộp ống phun, hộp xupáp, vành chèn cuối, vành bánh tĩnh, bản thân bánh tĩnh và các bộ chèn bánh tĩnh. Thân của tuốc bin này có hai mặt bích ngang và hai mặt bích đứng nhằm chia thân máy ra phần trước, phần giữa và ống thoát. Phần trước của thân máy là phần đúc, phần giữa và ống thoát là phần hàn

VIDEO THAM KHẢO:


Kiểm tra khe hở bạc gối sau của Tuabin hơi nước (Rear bearing - Br #2)


Chúc các bạn thành công!
M_tả

Không có nhận xét nào: