GIÁO TRÌNH - Tự học AutoCAD 2019 thực hành bằng hình minh họa (Kèm CD Bài Tập)


NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1: BẮT ĐẦU AUTOCAD 2019

CHƯƠNG 2: CÁC KỸ NĂNG VẼ CƠ BẢN

CHƯƠNG 3: SỬ DỤNG TRÌNH TRỢ GIÚP VẼ

CHƯƠNG 4: CHỈNH SỬA CÁC THỰC THỂ

CHƯƠNG 5: ĐỊNH HÌNH CÁC ĐƯỜNG CONG

CHƯƠNG 6: KIỂM SOÁT CÁC THUỘC TÍNH VÀ DIỆN MẠO ĐỐI TƯỢNG

CHƯƠNG 7: TỔ CHỨC CÁC ĐỐI TƯỢNG

CHƯƠNG 8: HATCH VÀ GRADIENT

CHƯƠNG 9: LÀM VIỆC VỚI CÁC BLOCK VÀ XREF

CHƯƠNG 10: TẠO VÀ CHỈNH SỬA VĂN BẢN

CHƯƠNG 11: XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC

CHƯƠNG 12: DUY TRÌ KIỂM SOÁT BẰNG CÁC RÀNG BUỘC

CHƯƠNG 13: LÀM VIỆC VỚI CÁC BỐ CỤC VÀ CHÚ THÍCH ĐỐI TƯỢNG

CHƯƠNG 14: CÁC PHÍM TẮT VÀ LỆNH TẮT

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

Không có nhận xét nào: