GÓC KỸ THUẬT - Khớp nối xích KC - 6022 (Chain Coupling KANA)


Technical specifications

Caution - Support for hole processing is not available
Dimension 0 (phi mm)- 152
Using Chain - No.60 - 2
Available Atmosphere Temperature (degree c) -10 to 60
Chain Maximum Width E (mm) - 52.5
Shaft Diameter Range d(mm) MIN (Bottom Hole H10) - 28(20)
GD2 X 10-3 (kgf m2) - 93.45
Shaft Diameter Range d(mm) MAX - 71
Dimension l (mm) - 56
Dimension m (mm) - 12
Number of Gears - 22
Pitch (mm) - 19.05

Dimensions L (mm) - 123.5
Approximate Weight (kg) - 10.4
Dimensions a (mm) - 28
Dimension S (mm) - 11.5
Dimension D (phi mm) - 115
Dimention D1 (phi mm) - 110
Dimension G (mm) - 19

Chain No. 60 - 2 KANA (ANSI Standard)"Click vào để xem ảnh gốc với chất lượng tốt hơn"


VIDEO THAM KHẢO:

Gia công chế tạo và thay thế khớp nối xích bằng khớp nối bắt bu lông cho cụm búa gõ SP (Hệ thống Nhiệt khí thải WHR)


Chúc các bạn thành công!
M_tả

Không có nhận xét nào: