GIÁO TRÌNH - Nhà máy điện và trạm biến áp (Phần Điện) - Huỳnh Đức Hoàn


Cuốn giáo trình này có thể sử dụng như 1 tài liệu giáo khoa cho sinh viên các ngành kỹ thuật và tài liệu tham khảo cho các cán bộ, kỹ sư đang nghiên cứu về nhà máy điện và trạm biến áp trong hệ thống điện.

Cuốn giáo trình gồm 7 chương:

NỘI DUNG:

Chương 1: Khái niện cơ bản nhà máy điện và trạm biến áp.
Chương 2: Chế độ làm việc của điểm trung tính trong hệ thống điện.
Chương 3: Sơ đồ nối điện của nhà máy điện và trạm biến áp.
Chương 4: Máy biến áp điện lực.
Chương 5: Các khí cụ điện và các phần dẫn điện.
Chương 6: Thiết bị phân phối điện.
Chương 7: Máy phát điện đồng bộ.

LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING ...)
M_tả

Không có nhận xét nào: